Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lana Del Rey
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Summertime Sadness

Lana Del Rey

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

7.263

2

Resistance

Lana Del Rey

2:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

200

3

Architecture

Lana Del Rey

6:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

(2017)

150

4

Noir

Lana Del Rey

2:21
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey

640

5

Paradise

Lana Del Rey

3:40
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Coldplay

1.190

6

Dynamite

Lana Del Rey

3:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

613

7

Cola

Lana Del Rey

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012) Listen Album

1.257

8

Yayo

Lana Del Rey

5:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012) Listen Album

2.745

9

Hollywood

Lana Del Rey

4:18
320kbps
Unreleased

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hollywood - Unreleased (2013) Listen Album

677

10

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.088

11

Change

Lana Del Rey

5:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

2.520

12

Heroin

Lana Del Rey

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

2.855

13

Carmen

Lana Del Rey

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.875

14

Beautiful People Beautiful Problems

Lana Del Rey; Stevie Nicks

4:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

4.041

15

Carmen

Lana Del Rey

4:08
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - Paradise Edition CD1 (2012) Listen Album

1.208

16

Carmen

Lana Del Rey

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Carmen (Single) (2012) Listen Album

866

17

Freak

Lana Del Rey

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Honeymoon (2015) Listen Album

6.264

18

Scarface

Lana Del Rey

2:26
253kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Unreleased (2013) (2013) Listen Album

774

19

Love

Lana Del Rey

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

2.327

20

Born To Die

Lana Del Rey

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

4.728

21

Dark Paradise

Lana Del Rey

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.357

22

In My Feelings

Lana Del Rey

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

2.332

23

Without You

Lana Del Rey

3:49
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Born To Die - Paradise Edition CD1 (2012) Listen Album

990

24

4:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Lust For Life (2017) Listen Album

1.987

25

Ride

Lana Del Rey

4:49
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - Paradise Edition CD2 (2012) Listen Album

1.320

Album: Lana Del Rey
Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012)
Lana Del Rey
Lossless
Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012)
Lana Del Rey
Lossless
Hollywood - Unreleased (2013)
Lana Del Rey
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)