Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lang Lang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Po Belongs

Hans Zimmer; Lang Lang

2:52
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Kung Fu Panda 3 (Music from the Motion Picture) (2016) Listen Album

669

2

Father (Live)

Psy; Lang Lang

3:50
128kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Psy

1.611

Beat

Time For Dreams

Schiller; Lang Lang

3:11
Lossless

Playback -> US-UK

Christopher Von Deylen; Album: Desire 2.0 (Polish Edition) 271812-6 (2009) Listen Album

195

4

Time For Dreams

Schiller; Lang Lang

3:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Christopher Von Deylen; Album: Sehnsucht Live (CD2) 06025 1783811 6 (2008) Listen Album

600

Beat

Burghölzli

Lang Lang

1:23
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

108

Beat

Miss Spielrein

Lang Lang

1:36
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

101

Beat

Galvanometer

Lang Lang

1:04
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

86

Beat

Carriage

Lang Lang

1:07
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

126

Beat

2:13
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

97

Beat

Sabina

Lang Lang

0:57
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

96

Beat

Otto Gross

Lang Lang

2:47
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

116

Beat

1:01
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

124

Beat

Siegfried

Lang Lang

1:01
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

101

Beat

Freedom

Lang Lang

1:13
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

103

Beat

Letters

Lang Lang

2:24
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

101

Beat

Confession

Lang Lang

1:30
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

109

Beat

Risk My Authority

Lang Lang

1:10
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

82

Beat

Vienna

Lang Lang

1:09
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

108

Beat

Only One God

Lang Lang

2:26
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

116

Beat

2:50
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

86

Beat

Reflection

Lang Lang

5:57
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

123

Beat

Siegfried Idyll

Lang Lang

32:04
Lossless

Playback -> US-UK

Howard Shore; Album: A Dangerous Method (Orginal Motion Picture Soundtrack) 88697987262 (2011) Listen Album

87

Sabre Dance (Classic BRITs 2013) - Lang Lang; Nicola Benedetti

Sabre Dance (Classic BRITs 2013)

Lang Lang; Nicola Benedetti

2:28
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

426

Grande Valse Brilliante Op 18, No 1 In E-Flat Major (Classic BRIT Awards 2013) - Lang Lang

4:48
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2013)

377

Beat

Etude Op.10 No.3

Lang Lang

4:50
Lossless

Playback -> US-UK

Chopin (2012)

201

Album: Lang Lang
Kung Fu Panda 3 (Music from the Motion Picture) (2016)
Hans Zimmer; Lang Lang
Lossless
Desire 2.0 (Polish Edition) 271812-6 (2009)
Schiller; Lang Lang
Lossless
Sehnsucht Live (CD2) 06025 1783811 6 (2008)
Schiller; Lang Lang
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)