Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lewis Capaldi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Someone You Loved

Lewis Capaldi

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tom Barnes; Pete Kelleher; Ben Kohn; RØMANS; Lewis Capaldi; Album: Breach (EP) (2018) Listen Album

64.348

2

Before You Go

Lewis Capaldi

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Plested; Tom Barnes; Ben Kohn; Pete Kelleher; Lewis Capaldi; Album: Before You Go (Single) (2019) Listen Album

2.199

3

Someone You Loved

Lewis Capaldi

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tom Barnes; Pete Kelleher; Ben Kohn; RØMANS; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

6.045

4

Hold Me While You Wait

Lewis Capaldi

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie N Commons; Jamie Hartman; Lewis Capaldi; Album: Hold Me While You Wait (Single) (2019) Listen Album

1.352

5

Bruises

Lewis Capaldi

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Earp; Lewis Capaldi; Album: Bloom (EP) (2017) Listen Album

1.083

6

Forever

Lewis Capaldi

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sean Douglas; Joe Janiak; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

766

7

Fade

Lewis Capaldi

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Malay; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

238

8

3:35
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Tom Barnes; Pete Kelleher; Ben Kohn; RØMANS; Lewis Capaldi (2019)

97

9

One

Lewis Capaldi

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tom Mann; Phil Cook; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

393

10

Bruises

Lewis Capaldi

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Earp; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

372

11

Maybe

Lewis Capaldi

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nick Atkinson; Edward Holloway; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

257

12

Rush

Lewis Capaldi; Jessie Reyez

4:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

171

13

Grace

Lewis Capaldi

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nick Atkinson; Edd Holloway; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

348

14

Hold Me While You Wait

Lewis Capaldi

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie N Commons; Jamie Hartman; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

323

15

Don't Get Me Wrong

Lewis Capaldi

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie Hartman; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

255

16

4:31
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Lewis Capaldi; Album: Someone You Loved (Oliver Sherlock Remix) (Single) (2018) Listen Album

200

17

Lost On You

Lewis Capaldi

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Sneddon; Anu Pillai; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

303

18

Grace

Lewis Capaldi

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nick Atkinson; Edd Holloway; Lewis Capaldi; Album: Breach (EP) (2018) Listen Album

474

19

Tough

Lewis Capaldi

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fiona Bevan; Jonathan Quarmby; Lewis Capaldi; Album: Breach (EP) (2018) Listen Album

349

20

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Sneddon; Anu Pillai; Lewis Capaldi; Album: Breach (EP) (2018) Listen Album

87

21

Hollywood

Lewis Capaldi

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

KIN; JC Stewart; Phil Plested; Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

229

22

Headspace

Lewis Capaldi

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lewis Capaldi; Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) Listen Album

232

23

Fade

Lewis Capaldi

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Malay; Lewis Capaldi; Album: Bloom (EP) (2017) Listen Album

280

24

Lost On You

Lewis Capaldi

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Sneddon; Anu Pillai; Lewis Capaldi; Album: Bloom (EP) (2017) Listen Album

169

25

Mercy

Lewis Capaldi

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Nigro; Lewis Capaldi; Album: Bloom (EP) (2017) Listen Album

190

Album: Lewis Capaldi
Breach (EP) (2018)
Lewis Capaldi
Lossless
Before You Go (Single) (2019)
Lewis Capaldi
Lossless
Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019)
Lewis Capaldi
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)