Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Luân Tang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hiểu Xuyên; Cát Hải; Mzf Tiểu Mộ; Album: Thần Nữ Đồ (神女图) (Single) (2021) Listen Album

22

2

3:21
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2019)

15.522

3

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sơn Hữu Mộc Hề (山有木兮) (2016) Listen Album

173

4

Tự Chính Khang Viên (字正腔圆)

Luân Tang; Trương Hiểu Hàm

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tự Chính Khang Viên (字正腔圆) (Single) (2020) Listen Album

291

5

4:55
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

5.961

6

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hứa Đa Thu; Vương Mộc Mộc; Châu Phỉ Bỉ; Album: Tơ Liễu Dao (柳絮谣) (Single) (2021) Listen Album

10

7

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

St; Papaw Phao Phao; Album: Hà Ngâm Phong Nguyệt (何吟风月) (Single) (2021) Listen Album

5

8

Buông Tay (放下)

Luân Tang

4:00
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đinh Đinh Trương; Album: Tân Tứ Đại Danh Bổ OST (2016) Listen Album

1.650

9

4:47
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chanh Dực; Album: Cố Mộng (2016) Listen Album

940

10

Đáp Án

Luân Tang

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2018)

4.887

11

3:58
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

203

12

Sau Này (后来)

Luân Tang (伦桑)

5:27
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

195

13

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trường Minh Đăng (长明灯) (2020) Listen Album

18

Beat

Tự Chính Khang Viên (字正腔圆)

Luân Tang; Trương Hiểu Hàm

3:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tự Chính Khang Viên (字正腔圆) (Single) (2020) Listen Album

169

15

Tông Yên Nhập Mặc (松烟入墨)

Tiểu Nghĩa Học Trưởng; Lý Văn Hương; Luân Tang; Mãn Hán Toàn Tịch; Chủ Công

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 【Mãn Hán】Tông Yên Nhập Mặc (2017) Listen Album

255

16

Nhất Túy Nhất Thần Tiên (一醉一神仙)

Luân Tang; Quốc Phong Vật Ngữ

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Minh Hoàng; Tiểu Vũ; Lương Phong; Album: Nhất Túy Nhất Thần Tiên (一醉一神仙) (Single) (2021) Listen Album

7

17

Hồng Nhan Xưa (红颜旧)

Tiêu Ức Tình; Luân Tang

3:42
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.458

18

Buông Tay

Luân Tang

4:00
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

513

19

Nhớ Mà Không Nói Lên Lời

Luân Tang; Tiêu Ức Tình

4:41
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thôi Thứ; Album: OST Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (2016) Listen Album

1.792

20

Cô Ấy

Luân Tang

3:47
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

792

21

Không Nghe Thấy

Luân Tang

3:24
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

447

22

4:27
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.129

23

Nếu Say (若醉)

Luân Tang

4:05
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

410

24

3:43
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

439

25

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngô Kiếm Trung; Hồ Thần; Lý Trùng; Album: Trường An Hoa Rơi (长安落花) (Single) (2021) Listen Album

26

Album: Luân Tang
Thần Nữ Đồ (神女图) (Single) (2021)
Luân Tang
Lossless
Sơn Hữu Mộc Hề (山有木兮) (2016)
Luân Tang
Lossless
Tự Chính Khang Viên (字正腔圆) (Single) (2020)
Luân Tang; Trương Hiểu Hàm
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)