Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Luân Tang; Tịch Âm Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Tang (桑)

Luân Tang; Tịch Âm Xã

4:41
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tang (桑) (Single) (2019) Listen Album

263

2

Tang (桑)

Luân Tang; Tịch Âm Xã

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tang (桑) (Single) (2019) Listen Album

343

3

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phù Thuỷ Tuỳ Xuân Khứ (浮水随春去) (2019) Listen Album

79

Beat

3:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Phù Thuỷ Tuỳ Xuân Khứ (浮水随春去) (2019) Listen Album

1

Beat

Đảo Y Ngân (捣衣吟)

CRITTY; Tịch Âm Xã

4:10
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đảo Y Ngân (捣衣吟) (2019) Listen Album

7

6

Đảo Y Ngân (捣衣吟)

CRITTY; Tịch Âm Xã

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đảo Y Ngân (捣衣吟) (2019) Listen Album

57

7

Cổ Phong Thiếu Niên (古风少年)

Yêu Bức; Tịch Âm Xã

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cổ Phong Thiếu Niên (古风少年) (Single) (2019) Listen Album

112

Beat

Cổ Phong Thiếu Niên (古风少年)

Yêu Bức; Tịch Âm Xã

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Phong Thiếu Niên (古风少年) (Single) (2019) Listen Album

30

9

Yên Chi Lục (胭脂录)

Tiêu Ức Tình;Tịch Âm Xã

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yên Chi Lục (胭脂录) (Single) (2019) Listen Album

243

Beat

Yên Chi Lục (胭脂录)

Tiêu Ức Tình;Tịch Âm Xã

4:03
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Yên Chi Lục (胭脂录) (Single) (2019) Listen Album

17

11

Tông Yên Nhập Mặc (松烟入墨)

Tiểu Nghĩa Học Trưởng; Lý Văn Hương; Luân Tang; Mãn Hán Toàn Tịch; Chủ Công

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 【Mãn Hán】Tông Yên Nhập Mặc (2017) Listen Album

230

12

3:59
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hà Thi Mông; Hoàng Nhiên; Album: Nói Thật (讲真的) (Single) (2018) Listen Album

192

13

Nói Thật (讲真的)

Lý Vên Kiệt; Tằng Tích

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hà Thi Mông; Hoàng Nhiên; Album: Nói Thật (讲真的) (Single) (2018) Listen Album

907

14

Nói Thật (讲真的)

Lý Viên Kiệt; Tằng Tích

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hà Thi Mông; Hoàng Nhiên; Album: Nói Thật (讲真的) (Single) (2018) Listen Album

592

Beat

Nói Thật (讲真的)

Lý Vên Kiệt; Tằng Tích

3:58
Lossless

Playback -> Hoa

Hà Thi Mông; Hoàng Nhiên; Album: Nói Thật (讲真的) (Single) (2018) Listen Album

30

16

3:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cao Tiến

16.234

17

3:54
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2018)

331

18

4:55
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

3.183

19

3:53
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

298

20

Cô Ấy

Luân Tang

3:47
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

622

21

Đáp Án

Luân Tang

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2018)

2.631

22

Nếu Say (若醉)

Luân Tang

4:05
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

416

23

3:36
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tôn Tử Hàm; Album: Luân Tang 伦桑 (2016) Listen Album

290

24

Buông Tay

Luân Tang

4:00
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

505

25

Huân Chương

Luân Tang

3:27
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

187

Album: Luân Tang; Tịch Âm Xã
Tang (桑) (Single) (2019)
Luân Tang; Tịch Âm Xã
Lossless
Phù Thuỷ Tuỳ Xuân Khứ (浮水随春去) (2019)
CRITTY; Tịch Âm Xã
Lossless
Đảo Y Ngân (捣衣吟) (2019)
CRITTY; Tịch Âm Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)