Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Mạnh Khả; Lữ Lượng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Ảm Ðạm (黯然)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

3:05
Lossless

Playback -> Việt Nam

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

146

Beat

Tôi Luyện: Chủ Ðề 3 (磨砺 主题 3)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

41

Beat

Khó Dễ (刁难)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:59
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

31

Beat

Giấu Giếm (暗藏)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:30
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

32

Beat

Phân Ly (分别)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:55
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

21

Beat

Cố Chấp (执着)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:30
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

41

Beat

Biết Nhau Hiểu Nhau (相识相知)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:08
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

30

Beat

Hoan Hỉ (喜悦)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:57
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

43

Beat

Quấn Quýt (纠结)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:13
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

17

Beat

Anh Dũng (奋勇)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:52
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

33

Beat

0:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

37

Beat

3:03
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

27

Beat

Du Nhàn (悠闲)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:28
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

27

Beat

Không Nỡ (不舍)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

22

Beat

Kỳ Vọng (期望)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

22

Beat

Vướng Bận (牵挂)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:14
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

26

Beat

1:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

22

Beat

Khôi Hài (诙谐)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:28
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

21

Beat

Mềm Mại (轻柔)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:36
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

22

Beat

Thuần Chân (纯真)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

1:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

19

Beat

Hồi Ức (回忆)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:31
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

37

Beat

Thất Lạc (失落)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:20
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

38

Beat

Uy Hiếp (威胁)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

22

Beat

Sát Vũ Nhi Quy (铩羽而归)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

2:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

16

Beat

Tề Hành Tình Nguyện (情愿 齐衡)

Mạnh Khả; Lữ Lượng

0:55
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019) Listen Album

21

Album: Mạnh Khả; Lữ Lượng
Biết Chăng? Biết Chăng? Là Hồng Phai Xanh Thắm OST (知否知否应是绿肥红瘦 原声大碟) (2019)
Mạnh Khả; Lữ Lượng
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)