Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Macklemore; Lil Yachty
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Marmalade

Macklemore; Lil Yachty

4:21
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

B. Haggerty; M. McCollum; J. Karp; T. Andrews; T. Dopps; J. Rawlings; Album: Marmalade (Single) (2017) Listen Album

4.905

Marmalade - Macklemore; Lil Yachty

Marmalade

Macklemore; Lil Yachty

5:08
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

B. Haggerty; M. McCollum; J. Karp; T. Andrews; T. Dopps; J. Rawlings (2017)

96

3

Marmalade

Macklemore; Lil Yachty

4:24
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Macklemore; Lil Yachty; Budo; Tyler "XP" Andrews; Tyler Dopps; Josh Rawlings; Album: Gemini 798577099625 (2017) Listen Album

452

4

Back

Lil Pump; Lil Yachty

3:17
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Gazzy Garcia; Brenden Murray; Miles McCollum; Nosakhere Andrews; Album: Lil Pump 093624910886 (2017) Listen Album

424

5

Harley

Lil Yachty

2:48
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

485

6

Say My Name

Lil Yachty

3:06
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

137

7

Go! (Remix)

Lil Yachty

2:00
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Go! (Remix) (From Teen Titans Go! To The Movies: Original Motion Picture Soundtrack) (2018) Listen Album

97

8

Like A Star

Lil Yachty

3:43
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

257

9

DN Freestyle

Lil Yachty

2:10
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

220

10

Dirty Mouth

Lil Yachty

2:47
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

286

11

All You Had To Say

Lil Yachty

3:39
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

171

12

Lady In Yellow

Lil Yachty

3:38
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

89

13

Moments In Time

Lil Yachty

2:57
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

96

14

0:50
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

77

15

Bring It Back

Lil Yachty

4:52
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

162

16

FYI (Know Now)

Lil Yachty

2:45
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

92

17

Priorities

Lil Yachty

3:30
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

540

18

No More

Lil Yachty

3:12
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

158

19

Made Of Glass

Lil Yachty

3:58
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

96

20

iSpy

KYLE; Lil Yachty

4:13
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Kyle Harvey; Miles Park McCollum; Joshua Portillo; AyoAyo; Lege Kale; Album: iSpy (Single) 0075679899293 (2017) Listen Album

26.366

21

iSpy

Kyle; Lil Yachty

4:12
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Lege Kale; SuperDuperBrick; Joshua Portillo; Lil Yachty; Kyle; Album: Light Of Mine (2018) Listen Album

136

22

Forever Young

Lil Yachty; Diplo

2:57
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

697

23

D.R.A.M

Broccoli; Lil Yachty

3:45
128kbps

US-UK -> Rap, hiphop

(2016)

6.351

24

Peek A Boo

Lil Yachty; Migos

4:06
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

1.807

25

Running With A Ghost

Lil Yachty; Grace

3:51
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Teenage Emotions 00602557646474 (2017) Listen Album

113

Album: Macklemore; Lil Yachty
Marmalade (Single) (2017)
Macklemore; Lil Yachty
Lossless
Gemini 798577099625 (2017)
Macklemore; Lil Yachty
Lossless
Lil Pump 093624910886 (2017)
Lil Pump; Lil Yachty
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)