Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

1.025

2

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

16.730

3

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

40.435

4

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

772

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

34.070

6

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

22.938

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

17.286

8

3:22
Lossless
(16) [Modern Talking] You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84).flac Title: You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84) Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

239

9

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

9.692

10

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.022

11

5:20
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

504

12

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

6.921

13

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

5.474

14

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.476

15

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

2.574

16

No. 1 Hit Medley

Modern Talking

7:03
Lossless
(18) [Modern Talking] No. 1 Hit Medley.flac Title: No. 1 Hit Medley Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

104

17

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless
03 You Can Win If You Want.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.914

18

Superstar

Modern Talking

3:40
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Universe (2003) Listen Album

3.379

19

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.547

20

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.691

21

5:16
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

3.521

22

Do You Wanna

Modern Talking

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The 1st Album 240 692-1 (1985) Listen Album

111

23

3:26
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

68

24

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.967

25

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.664

Album: Modern Talking
Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)