Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

25.748

2

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

9.676

3

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

46.822

4

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

7.832

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

27.657

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

39.488

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

21.362

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

16.820

9

3:22
Lossless
(16) [Modern Talking] You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84).flac Title: You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84) Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

2.884

10

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

12.014

11

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

7.020

12

With A Little Love

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

4.025

13

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

6.524

14

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

6.706

15

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

7.003

16

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

5.683

17

5:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: DW's Collection 35 (2012) Listen Album

2.503

18

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

8.598

19

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

7.359

20

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

6.175

21

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.765

22

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

4.947

Brother Louis (Remix) - Modern Talking; Eric Singleton

Brother Louis (Remix)

Modern Talking; Eric Singleton

3:28
HD 720p

Video Clip -> US-UK

515

Beat

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

2.347

25

4:00
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

830

     
Album: Modern Talking
Modern Talking The Collection (1995)
Modern Talking
Lossless
Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)