Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

22.049

2

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

54.211

3

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

19.801

4

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

74.889

5

Chery Chery Lady Remix - -

Modern Talking ( Vũ Kem Remix )

2:37
256kbps

Việt Nam -> Dance, remix

73

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999) Listen Album

2.055

7

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

40.221

8

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

31.677

9

No Face No Name No Number

Modern Talking

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: All The Best - The Definitive Collection (CD3) (2008) Listen Album

1.577

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

8.509

11

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

52.354

12

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

9.026

13

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.249

Beat

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:40
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

4.699

15

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.368

16

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.529

17

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.945

18

Let's Talk About Love

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

8.380

19

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Back For Gold (The New Versions) (2017) Listen Album

1.840

20

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Their Great Songs (CD1) (2018) Listen Album

304

21

After Your Love Is Gone

Modern Talking

3:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Dieter Bohlen (2000)

2.535

22

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

20.953

23

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.472

24

Just We Two (Mona Lisa)

Modern Talking

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

7.226

25

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

5.415

Album: Modern Talking
25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking The Collection (1995)
Modern Talking
Lossless
Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)