Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

8.823

2

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

24.913

3

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

46.132

4

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

7.084

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

27.212

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

38.912

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

20.870

8

3:22
Lossless
(16) [Modern Talking] You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84).flac Title: You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84) Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

2.540

9

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

11.786

10

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

8.304

11

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

6.312

12

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

16.567

13

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

6.002

14

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

7.198

15

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

5.847

16

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

6.545

17

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

4.796

18

5:16
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

4.558

19

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.850

20

Let's Talk About Love

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

4.191

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

6.157

22

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.628

23

Juliet

Modern Talking

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: The Final Album - The Ultimate Best Of 82876 54553-2 (2003) Listen Album

157

24

Superstar

Modern Talking

3:40
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Universe (2003) Listen Album

4.090

25

5:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: DW's Collection 35 (2012) Listen Album

2.449

     
Album: Modern Talking
Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking The Collection (1995)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)