Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

18.448

2

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

3.105

3

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

2.189

4

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

41.825

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

24.006

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

35.231

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

18.101

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.554

9

5:20
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

1.242

10

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

10.243

11

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

6.208

12

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.412

13

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

5.735

14

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.819

15

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

327

16

3:22
Lossless
(16) [Modern Talking] You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84).flac Title: You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84) Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

694

17

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.889

18

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless
03 You Can Win If You Want.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.153

19

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.927

20

Just We Two (Mona Lisa)

Modern Talking

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.490

21

No. 1 Hit Medley

Modern Talking

7:03
Lossless
(18) [Modern Talking] No. 1 Hit Medley.flac Title: No. 1 Hit Medley Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

250

22

3:50
Lossless
09 Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love).wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.692

23

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.134

24

You're Not Lisa

Modern Talking

3:05
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Victory (2002) Listen Album

536

25

Locomotion Tango

Modern Talking

3:50
Lossless
Modern Talking - In The Garden Of Venus - The 6th Album - 16 bit_8.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking - In The Garden Of Venus (1987) Listen Album

134

Album: Modern Talking
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)