Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

20.491

2

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

5.010

3

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

43.177

4

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

3.765

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

36.493

6

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

25.096

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

18.984

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

15.218

9

3:22
Lossless
(16) [Modern Talking] You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84).flac Title: You're My Heart, You're My Soul (Original No. 1 Mix '84) Artist: Modern Talking

US-UK -> Dance, remix

Album: Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999) Listen Album

1.308

10

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.058

11

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

6.543

12

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

10.707

13

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

5.217

14

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.869

15

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

5.913

16

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

4.411

17

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

6.123

18

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless
03 You Can Win If You Want.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.613

19

3:50
Lossless
09 Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love).wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.031

20

Win The Race

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.465

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

5.843

22

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

5.118

23

Don't Take Away My Heart

Modern Talking

3:54
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

3.370

24

Lets Talk About Love

Modern Talking

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

3.590

25

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.076

     
Album: Modern Talking
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Back For Good - The 7th Album BVCP-21033 (1999)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)