Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

26.777

2

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

57.821

3

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

23.100

4

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

77.308

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999) Listen Album

2.739

6

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.897

7

5:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

904

8

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

9.274

9

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: You're My Heart, You're My Soul (1988) Listen Album

459

10

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.705

11

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

32.382

12

Brother Louie

Modern Talking

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: You're My Heart, You're My Soul (1988) Listen Album

610

13

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

41.184

14

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

17.365

15

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

52.944

Beat

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:40
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

4.851

17

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.784

18

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

9.817

19

Space Mix

Modern Talking; Eric Singleton

17:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999) Listen Album

494

20

No Face No Name No Number

Modern Talking

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: All The Best - The Definitive Collection (CD3) (2008) Listen Album

2.019

21

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

21.269

22

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

5.303

23

After Your Love Is Gone

Modern Talking

3:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Dieter Bohlen (2000)

2.761

24

5:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: You're My Heart, You're My Soul (1988) Listen Album

505

25

Atlantis Is Caling

Modern Talking

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: You're My Heart, You're My Soul (1988) Listen Album

510

Album: Modern Talking
25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking The Collection (1995)
Modern Talking
Lossless
Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)