Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: NCT 127
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; Rodney “Darkchild” Jerkins; Rodnae “Chikk” Bell; Album: Favorite - The 3rd Album Repackage (2021) Listen Album

240

2

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Ku Tae Woo; Michael “TruPopGod” Jiminez; Jeremy “Tay” Jasper; Dylan Huling; Timothy “Bos” Bullock; Rick “Hautboi Rich” Heymann; Album: Favorite - The 3rd Album Repackage (2021) Listen Album

89

3

Pilot

NCT 127

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

minGtion; Junny; Album: Favorite - The 3rd Album Repackage (2021) Listen Album

64

4

Sticker

NCT 127

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yoo Young Jin; TAEYONG; Mark; Dwayne "Dem Jointz" Abernathy Jr. ; Calixte; Prince Chapelle; RYAN JHUN; Album: Sticker - The 3rd Album (2021) Listen Album

464

5

Lemonade

NCT 127

3:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Han Yeoreumae; Jeong Jua; Charles "Rokman" Rhodes; Benji Bae; Album: Sticker - The 3rd Album (2021) Listen Album

384

6

Kick It

NCT 127

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album (2020) Listen Album

4.401

7

Cherry Bomb

NCT 127

3:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Cherry Bomb (2017) Listen Album

16.320

8

Fire Truck

NCT 127

2:58
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 - The 1st Mini Album (2016) Listen Album

8.035

9

Simon Says

NCT 127

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 Regulate - The 1st Album Repackage SMK-1043 (2018) Listen Album

5.234

10

The Rainy Night

NCT 127

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jung Yun Wha; Seo Hyeri; Softserveboy; Sqvare; Hwan Yang; RYAN JHUN; Album: Sticker - The 3rd Album (2021) Listen Album

213

11

Limitless

NCT 127

4:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Limitless - The 2nd Mini Album (2017) Listen Album

12.326

12

Sit Down!

NCT 127

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album (2020) Listen Album

941

13

2:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Limitless - The 2nd Mini Album (2017) Listen Album

4.030

14

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 Regulate - The 1st Album Repackage SMK-1043 (2018) Listen Album

1.279

15

Promise You

NCT 127

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

ZNEE; Rick Bridges; Noah Conrad; Rollo Spreckley; Tony Ferrari; Ryan Linvill; Album: Sticker - The 3rd Album (2021) Listen Album

134

16

Road Trip

NCT 127

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Le`mon; San; Ellie Suh; Erik Lidbom; MLC; Album: Sticker - The 3rd Album (2021) Listen Album

213

17

Save

NCT 127

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Save (Single) (2021) Listen Album

300

18

Gimme Gimme

NCT 127

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: LOVEHOLIC (EP) (2021) Listen Album

527

19

The Rainy Night

NCT 127

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jung Yun Wha; Seo Hyeri; Softserveboy; Sqvare; Hwan Yang; RYAN JHUN; Album: Favorite - The 3rd Album Repackage (2021) Listen Album

7

20

Bring The Noize

NCT 127

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kim Boo Min; sokodomo; Hitchhiker; Kim Boo Min; Aventurina King; John Fulford; Album: Favorite - The 3rd Album Repackage (2021) Listen Album

6

21

Angel

NCT 127

4:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Limitless - The 2nd Mini Album (2017) Listen Album

2.913

22

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Limitless - The 2nd Mini Album (2017) Listen Album

3.067

23

Once Again

NCT 127

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 - The 1st Mini Album (2016) Listen Album

2.268

24

Mad City

NCT 127

3:18
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT #127 - The 1st Mini Album (2016) Listen Album

2.530

25

Good Thing

NCT 127

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Limitless - The 2nd Mini Album (2017) Listen Album

3.808

Album: NCT 127
Favorite - The 3rd Album Repackage (2021)
NCT 127
Lossless
Sticker - The 3rd Album (2021)
NCT 127
Lossless
NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album (2020)
NCT 127
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)