Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: NCT U
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020) Listen Album

1.955

2

90's Love

NCT U

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

820

3

Boss

NCT U

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT 2018 Empathy (Regular) SMK-1002 (2018) Listen Album

8.789

4

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020) Listen Album

482

5

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

308

6

Work It

NCT U

2:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

484

7

Boss

NCT U

3:30
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: BOSS (Single) (2018) Listen Album

3.347

8

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

250

9

I.O.U

NCT U

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

156

10

Misfit

NCT U

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020) Listen Album

358

11

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

157

12

3:03
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT 2018 Empathy (Regular) SMK-1002 (2018) Listen Album

6.956

13

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: The 7th Sense (Single) (2016) Listen Album

11.597

14

Coming Home

NCT U

4:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Station X 4 LOVEs For Winter Part.2 (Single) (2019) Listen Album

256

15

Volcano

NCT U

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020) Listen Album

248

16

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

46

17

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

37

18

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

41

19

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

172

20

Timeless

NCT U

4:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Timeless - SM STATION (2018) Listen Album

1.268

21

Without You

NCT U

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT 2018 Empathy (Regular) SMK-1002 (2018) Listen Album

10.677

22

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT 2018 Empathy (Regular) SMK-1002 (2018) Listen Album

1.086

23

From Home

NCT U

4:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020) Listen Album

614

24

From Home

NCT U

4:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

63

25

4:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020) Listen Album

31

Album: NCT U
NCT - The 2nd Album Resonance Pt.1 (2020)
NCT U
Lossless
NCT Resonance Pt. 2 - The 2nd Album (2020)
NCT U
Lossless
NCT 2018 Empathy (Regular) SMK-1002 (2018)
NCT U
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)