Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Ngân Lâm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Khiên Ti Hí

Ngân Lâm; Aki A Kiệt

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Love Songs (2014) Listen Album

294

2

Lạc Du Ký (乐游记)

Ngân Lâm; Từ Mộng Viên

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Lạc Du Ký (乐游记) (2018) Listen Album

1.536

3

Khiên Ti Hí (牵丝戏)

Ngân Lâm; Aki

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngân Lâm; Khôi Nguyên Cùng; Vagary; Album: Khiên Ti Hí (牵丝戏) (2015) Listen Album

386

4

Tương Kiều Nguyệt (湘桥月)

Ngân Lâm; Nha Thanh

4:32
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2014)

284

5

Backseat Stargazer

Ngân Lâm

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

183

6

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

1.966

7

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

287

8

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

261

9

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

629

10

5:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

319

11

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

1.640

12

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

485

13

Zodiac

Ngân Lâm

5:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

192

14

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

568

15

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

825

16

3:32
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cẩm Y Tiểu Bồn Hữu; Từ Nhất; Thơ Tây Tạng: Thương Ương Gia Thố

106

17

4:17
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

371

18

5:33
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

68

19

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đường Lê Tiên Tuyết (棠梨煎雪) (2013) Listen Album

89

20

Tình Tù (情囚)

Ngân Lâm

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phụ Thảo Vi Huỳnh (2013) Listen Album

75

21

Đông Phong Chí

Mộ Hàn; Ngân Lâm

4:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trạch Hạnh; Ngân Lâm

127

22

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mưa Thuận Gió Hoà (春风化雨) (2018) Listen Album

41

Beat

4:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Mưa Thuận Gió Hoà (春风化雨) (2018) Listen Album

14

24

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hưng Triết; Ngô Dịch Vĩ; Album: Vết Thương Vừa Lành (刚好的伤口) EP (2019) Listen Album

407

25

Con Đường Năm Xưa

Lâm Nhật Ngân

4:24
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nhạc: Nhật Ngân; Thơ: Lê Hân; Album: Ru Ta Một Mình (2013) Listen Album

494

Album: Ngân Lâm
Best Love Songs (2014)
Ngân Lâm; Aki A Kiệt
Lossless
Lạc Du Ký (乐游记) (2018)
Ngân Lâm; Từ Mộng Viên
Lossless
Khiên Ti Hí (牵丝戏) (2015)
Ngân Lâm; Aki
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)