Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Ngân Lâm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Lạc Du Ký (乐游记)

Ngân Lâm; Từ Mộng Viên

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Lạc Du Ký (乐游记) (2018) Listen Album

1.798

2

Khiên Ti Hí

Ngân Lâm; Aki A Kiệt

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Best Love Songs (2014) Listen Album

450

3

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

2.069

4

Khiên Ti Hí (牵丝戏)

Ngân Lâm; Aki

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngân Lâm; Khôi Nguyên Cùng; Vagary; Album: Khiên Ti Hí (牵丝戏) (2015) Listen Album

697

5

4:17
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

464

6

Đông Phong Chí

Mộ Hàn; Ngân Lâm

4:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trạch Hạnh; Ngân Lâm

143

7

4:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vô Đề Tuyết (无题雪) (Single) (2019) Listen Album

93

8

Tương Kiều Nguyệt (湘桥月)

Ngân Lâm; Nha Thanh

4:32
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2014)

284

9

Backseat Stargazer

Ngân Lâm

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

187

10

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

289

11

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

262

12

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

634

13

5:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

321

14

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

1.668

15

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

486

16

Zodiac

Ngân Lâm

5:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

194

17

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

572

18

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013) Listen Album

830

19

3:32
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cẩm Y Tiểu Bồn Hữu; Từ Nhất; Thơ Tây Tạng: Thương Ương Gia Thố

109

20

5:33
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

72

21

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đường Lê Tiên Tuyết (棠梨煎雪) (2013) Listen Album

92

22

Tình Tù (情囚)

Ngân Lâm

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phụ Thảo Vi Huỳnh (2013) Listen Album

77

Beat

4:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Mưa Thuận Gió Hoà (春风化雨) (2018) Listen Album

22

24

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mưa Thuận Gió Hoà (春风化雨) (2018) Listen Album

45

25

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trân Châu (珍珠) (2019) Listen Album

148

Album: Ngân Lâm
Lạc Du Ký (乐游记) (2018)
Ngân Lâm; Từ Mộng Viên
Lossless
Best Love Songs (2014)
Ngân Lâm; Aki A Kiệt
Lossless
Hủ Thảo Vi Huỳnh (Cỏ Mục Hoá Thành Đom Đóm; 腐草为萤) (2013)
Ngân Lâm
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)