Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Ngải Thần
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

22.376

2

Linh Cữu (灵柩)

Ngải Thần

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiêu Cửu; Trần Lâm Len; Album: Linh Cữu (灵柩) (Single) (2021) Listen Album

51

3

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019) Listen Album

1.447

4

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

873

Beat

Nhớ Em (想你)

Ngải Thần

4:16
Lossless

Playback -> Hoa

Lãnh Tử Tịch; Album: Nhớ Em (想你) (Single) (2020) Listen Album

40

6

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thùy Dữ Quy (谁与归) (2020) Listen Album

141

7

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thùy Dữ Quy (谁与归) (2020) Listen Album

183

8

Rơi (落)

Ngải Thần

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Rơi (落) (Single) (2018) Listen Album

1.252

Beat

Linh Cữu (灵柩)

Ngải Thần

4:12
Lossless

Playback -> Hoa

Tiêu Cửu; Trần Lâm Len; Album: Linh Cữu (灵柩) (Single) (2021) Listen Album

4

10

Bi Thương Bạc Đầu (悲白发)

Ngải Thần; Yêu Bức

3:41
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Kha; Album: Bi Thương Bạc Đầu (悲白发) (Single) (2021) Listen Album

40

11

Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风)

Ngải Thần; Yêu Bức; Bạch Sắc; Hy Bảo; Biệt Từ; Lan Kiệt; Lâm Kha

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Tinh Nguyệt; Album: Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风) (2021) Listen Album

68

12

2021~Thính Phong Bộ Mộng~ (2021~听风捕梦~)

Thiên Nguyệt Thỏ; Song Sênh; Từ Mộng Viên; Phong Minh Quýnh Khuẩn; Ngải Thần; Luân Tang; Tư Nam; Vk; Huyền Thương; Lạc Thiếu Gia; Diệp Lạc Lạc; Nga Lậu; Nê Thu Niko; Kỳ Inory; A YueYue; Thiếu Niên Sương; Diệp Lý; Ba La Tái Đông; RaJor; Chấp Tố Hề

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 2021~Thính Phong Bộ Mộng~ (2021~听风捕梦~) (2021) Listen Album

19

Beat

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019) Listen Album

154

Beat

Hoang Dã (荒野)

Ngải Thần

4:51
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoang Dã (荒野) Single (2019) Listen Album

7

15

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đào Hoa Lương (桃花凉) (2017) Listen Album

31

16

Nhớ Em (想你)

Ngải Thần

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lãnh Tử Tịch; Album: Nhớ Em (想你) (Single) (2020) Listen Album

308

Beat

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

314

Beat

Tiện (羡)

Ngải Thần

3:51
320kbps

Playback -> Hoa

Album: Tiện (羡) (Single) (2020) Listen Album

5

19

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Đăng Nguyện (千灯愿) (Single) (2019) Listen Album

100

20

trả lại

Ngải Thần

4:43
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trả Lại (归还) (2019) Listen Album

8

21

Lang Thang (飘吟)

Ngải Thần

5:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lang Thang (飘吟) (2021) Listen Album

28

22

3:49
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tả Mộc Tu; Vũ Hằng; Hoàng Thi Phù; Lý Đại Bạch; Album: Cửu Vạn Tự (九万字) (Single) (2020) Listen Album

19

23

Quân Viết (君曰)

Ngải Thần

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quân Viết (君曰) (2021) Listen Album

42

24

Yêu Rồi (恋爱啦)

Ngải Thần

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yêu Rồi (恋爱啦) (2018) Listen Album

1.082

Beat

Yêu Rồi (恋爱啦)

Ngải Thần

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Yêu Rồi (恋爱啦) (2018) Listen Album

115

Album: Ngải Thần
Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021)
Ngải Thần
Lossless
Linh Cữu (灵柩) (Single) (2021)
Ngải Thần
Lossless
Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019)
Ngải Thần
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)