Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Ngải Thần
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

24.627

2

3:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Kha Tử Nhan; Nữu Bố Lạp Tư; Khâu Mộc Dương; Album: Thời Không Ngân Hà (时空银河) (Single) (2021) Listen Album

339

3

Tài Tử Giai Nhân (才子佳人)

Ngải Thần; Trịnh Quốc Phong

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thiên Sơn; Lý Thiên Dương; Trịnh Quốc Phong; Trần Lâm; Album: Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) (Single) (2021) Listen Album

51

4

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thắng Dữ; Ngải Thần; Album: Không Kịp Để Nói Lời Tạm Biệt (来不及说再见) (Single) (2017) Listen Album

9

5

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

973

6

Xóa Sạch (清空)

Ngải Thần

2:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xóa Sạch (清空) (2021) Listen Album

93

Beat

Nhớ Em (想你)

Ngải Thần

4:16
Lossless

Playback -> Hoa

Lãnh Tử Tịch; Album: Nhớ Em (想你) (Single) (2020) Listen Album

44

8

4:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đêm Khuya Mưa Nhỏ Hỏi Đóa Hải Đường (晚夜微雨问海棠) (2020) Listen Album

57

9

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019) Listen Album

1.509

10

Yêu Rồi (恋爱啦)

Ngải Thần

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Yêu Rồi (恋爱啦) (2018) Listen Album

1.093

Beat

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019) Listen Album

238

Beat

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Một Triệu Khả Năng (一百万个可能) Single (2019) Listen Album

154

Beat

Hoang Dã (荒野)

Ngải Thần

4:51
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoang Dã (荒野) Single (2019) Listen Album

7

14

Nhớ Em (想你)

Ngải Thần

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lãnh Tử Tịch; Album: Nhớ Em (想你) (Single) (2020) Listen Album

329

15

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thùy Dữ Quy (谁与归) (2020) Listen Album

188

Beat

Tiện (羡)

Ngải Thần

3:51
320kbps

Playback -> Hoa

Album: Tiện (羡) (Single) (2020) Listen Album

5

Beat

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Chu Nhân; Trương Bác Văn; Album: Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021) Listen Album

320

18

Bi Thương Bạc Đầu (悲白发)

Ngải Thần; Yêu Bức

3:41
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Kha; Album: Bi Thương Bạc Đầu (悲白发) (Single) (2021) Listen Album

43

19

Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风)

Ngải Thần; Yêu Bức; Bạch Sắc; Hy Bảo; Biệt Từ; Lan Kiệt; Lâm Kha

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Tinh Nguyệt; Album: Một Bài Cổ Phong Nghĩ Không Thông (一首想不通的古风) (2021) Listen Album

83

20

Lang Thang (飘吟)

Ngải Thần

5:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lang Thang (飘吟) (2021) Listen Album

32

Beat

2:48
Lossless

Playback -> Hoa

Kha Tử Nhan; Nữu Bố Lạp Tư; Khâu Mộc Dương; Album: Thời Không Ngân Hà (时空银河) (Single) (2021) Listen Album

2

22

3:49
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tả Mộc Tu; Vũ Hằng; Hoàng Thi Phù; Lý Đại Bạch; Album: Cửu Vạn Tự (九万字) (Single) (2020) Listen Album

22

23

Quân Viết (君曰)

Ngải Thần

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quân Viết (君曰) (2021) Listen Album

51

Beat

Yêu Rồi (恋爱啦)

Ngải Thần

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Yêu Rồi (恋爱啦) (2018) Listen Album

115

Beat

Yêu Rồi (恋爱啦)

Ngải Thần

3:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Yêu Rồi (恋爱啦) (2018) Listen Album

131

Album: Ngải Thần
Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single) (2021)
Ngải Thần
Lossless
Thời Không Ngân Hà (时空银河) (Single) (2021)
Ngải Thần
Lossless
Tài Tử Giai Nhân (才子佳人) (Single) (2021)
Ngải Thần; Trịnh Quốc Phong
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)