Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) (Single) (2020) Listen Album

14.059

2

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

3.290

3

Vui Vẻ (雀跃)

Nhậm Nhiên

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Cáp; Vương Bách Hồng; Album: Vui Vẻ (雀跃) (Single) (2021) Listen Album

93

4

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Người Kế Nhiệm (后继者) (2016) Listen Album

4.262

5

Bại Tướng (败将)

Nhậm Nhiên

4:44
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bại Tướng (败将) (Single) (2019) Listen Album

405

6

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi; Dịch Thạc Thành (Xun); Dư Lôi; Album: Ren然 (2021) Listen Album

22

7

5:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Bước Xa Xôi (一步之遥) (Single) (2020) Listen Album

1.041

8

Niệm (念)

Nhậm Nhiên

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Tiện (Đàm Băng Nghiêu); Nhan Tiểu Kiện; L+R Vương Lộ; Album: Ren然 (2021) Listen Album

13

9

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Quốc Khiên; Tưởng Tưởng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Ren然 (2021) Listen Album

11

10

Khổng Tước (孔雀)

Nhậm Nhiên

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi; Nhan Tiểu Kiện; Album: Ren然 (2021) Listen Album

8

11

Di (咦)

Nhậm Nhiên

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhan Tiểu Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

9

12

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Dương Vân Tường; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

882

13

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từng Yêu Một Người (爱过的人) (2020) Listen Album

1.752

Beat

4:56
Lossless

Playback -> Hoa

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) (Single) (2020) Listen Album

153

15

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Tiểu 5; Tinh Đệ; Album: Nhất Niệm Tiêu Dao (一念逍遥) (Single) (2021) Listen Album

84

16

4:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

243

17

Di (咦)

Nhậm Nhiên; Nhan Tiểu Kiện

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhan Tiểu Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

5

18

Không Trốn (不逃)

Nhậm Nhiên

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Khúc: Tiểu 5; Lương An Bân; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

18

19

3:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

7

20

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mạc Ngưng; Xun (Dịch Thạc Thành); Vi Tinh Đệ; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

62

21

Người Xấu (坏人)

Nhậm Nhiên

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tinh Đệ (Vi Tinh Đệ); Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

13

22

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đặng Thư Nguyệt; Đổng Gia Hồng; Khâu Mộc Dương; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

20

23

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Bách Xuyên; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

14

24

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đầu Hạ Năm Ấy (那年初夏) (Single) (2012) Listen Album

177

25

Chu Sa (朱砂)

Nhậm Nhiên; Xun

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chu Sa (朱砂) (2020) Listen Album

698

Album: Nhậm Nhiên
Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) (Single) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017)
Nhậm Nhiên
Lossless
Vui Vẻ (雀跃) (Single) (2021)
Nhậm Nhiên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)