Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chim Bay Cùng Ve (飞鸟和蝉) (Single) (2020) Listen Album

205

2

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Người Kế Nhiệm (后继者) (2016) Listen Album

2.054

3

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từng Yêu Một Người (爱过的人) (2020) Listen Album

579

4

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

49

5

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

314

6

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Khi Em Gặp Được Anh (自从我遇见你) ("外星女生柴小七" Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất OST) Single (2019) Listen Album

297

7

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sơn Ngoại Tiểu Lâu Dạ Thính Vũ (山外小楼夜听雨) (2017) Listen Album

105

8

Khổng Tước (孔雀)

Nhậm Nhiên

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khổng Tước (孔雀) (Single) (2020) Listen Album

4

9

Phi Điểu (飞鸟)

Nhậm Nhiên

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

4

10

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

5

11

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

5

12

Không Đẹp (不美)

Nhậm Nhiên

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

5

13

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hữu Khả Năng Đích Dạ Vãn (有可能的夜晚) (Single) (2019) Listen Album

169

14

Con Rối (傀)

Nhậm Nhiên

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Rối (傀) Single (2019) Listen Album

186

15

Tước Dược (雀跃)

Nhậm Nhiên; Tiểu Lai Ca

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tước Dược (雀跃) (2017) Listen Album

46

16

Đối Huyền Cơ (对玄机)

Nhậm Nhiên; Vương Tử Ngọc

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đối Huyền Cơ (对玄机) (2020) Listen Album

89

Beat

4:56
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chim Bay Cùng Ve (飞鸟和蝉) (Single) (2020) Listen Album

3

18

0:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

2

Beat

Vẹt (鹦鹉)

Nhậm Nhiên

3:53
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vẹt (鹦鹉) (Single) (2019) Listen Album

12

20

Vẹt (鹦鹉)

Nhậm Nhiên

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vẹt (鹦鹉) (Single) (2019) Listen Album

105

21

Hồng ( Đỏ )

Nhậm Nhiên

3:37
256kbps
không có

Việt Nam -> Pop, rock...

chưa biết (2019)

11

22

4:44
256kbps

Nước khác -> Pop, rock...

29

23

1:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

2

Beat

5:00
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hữu Khả Năng Đích Dạ Vãn (有可能的夜晚) (Single) (2019) Listen Album

11

Beat

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hồng (红) Single (2019) Listen Album

28

Album: Nhậm Nhiên
Chim Bay Cùng Ve (飞鸟和蝉) (Single) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Người Kế Nhiệm (后继者) (2016)
Nhậm Nhiên
Lossless
Từng Yêu Một Người (爱过的人) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)