Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) (Single) (2020) Listen Album

18.418

2

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017) Listen Album

4.301

3

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từng Yêu Một Người (爱过的人) (2020) Listen Album

2.123

4

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Người Kế Nhiệm (后继者) (2016) Listen Album

9.797

5

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Dương Vân Tường; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

1.099

6

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

42

7

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

476

8

Vui Vẻ (雀跃)

Nhậm Nhiên

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Cáp; Vương Bách Hồng; Album: Vui Vẻ (雀跃) (Single) (2021) Listen Album

245

9

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đầu Hạ Năm Ấy (那年初夏) (Single) (2012) Listen Album

235

Beat

Xảo Quyệt (刁钻)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Xảo Quyệt (刁钻) (Single) (2020) Listen Album

2

11

Nghe Nói (听说)

Nhậm Nhiên

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nghe Nói (听说) (Single) (2019) Listen Album

102

12

5:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Bước Xa Xôi (一步之遥) (Single) (2020) Listen Album

1.328

13

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

41

14

4:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

347

15

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

87

16

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lo Lắng Sự Nuông Chiều (患得宠爱) (Single) (2021) Listen Album

42

17

Tâm Nguyện (心愿)

Nhậm Nhiên

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quách Trạch Lâm; Vũ Huân; Terence Teo; Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP) (2022) Listen Album

74

18

Bối Rối (难堪)

Nhậm Nhiên

3:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

29

19

Để Yên (别管)

Nhậm Nhiên

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

6

20

Tam Sơ (三梳)

Nhậm Nhiên

2:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

12

21

Kẻ Thắng (赢家)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

11

22

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tuyết Vô Ảnh; Chu Cáp; Album: Trống Rỗng Như Không (空空如也) (Single) (2017) Listen Album

94

Beat

3:33
Lossless

Playback -> Hoa

Tuyết Vô Ảnh; Chu Cáp; Album: Trống Rỗng Như Không (空空如也) (Single) (2017) Listen Album

6

24

Đại Mộng Phương Tỉnh (大梦方醒)

Nhậm Nhiên; Kent Vương kiện

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Băng Nghiêu; Kent Vương Kiện; Dương Vân Tường; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

68

25

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi Cẩn Xu Hikari; Vi Tinh Đệ; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

79

Album: Nhậm Nhiên
Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) (Single) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Một Hữu Phát Sinh Đích Ái Tình (没有发生的爱情) (EP) (2017)
Nhậm Nhiên
Lossless
Từng Yêu Một Người (爱过的人) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)