Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Nhậm Nhiên
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016) Listen Album

320

27

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020) Listen Album

78

28

Phai Màu (褪色)

Nhậm Nhiên

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Joker Joestar; Vũ Huân; Terence Teo; Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP) (2022) Listen Album

2

29

Nhìn Thấu (看穿)

Nhậm Nhiên

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhìn Thấu (看穿) (Single) (2017) Listen Album

250

30

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sơn Ngoại Tiểu Lâu Dạ Thính Vũ (山外小楼夜听雨) (2017) Listen Album

147

31

Chu Sa (朱砂)

Nhậm Nhiên; Xun

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chu Sa (朱砂) (2020) Listen Album

798

32

Bối Rối (难堪)

Nhậm Nhiên

3:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

27

33

Tam Sơ (三梳)

Nhậm Nhiên

2:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

7

34

Kẻ Thắng (赢家)

Nhậm Nhiên

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giữa Chúng Ta (你我之间) (EP) (2021) Listen Album

8

Beat

3:33
Lossless

Playback -> Hoa

Tuyết Vô Ảnh; Chu Cáp; Album: Trống Rỗng Như Không (空空如也) (Single) (2017) Listen Album

5

36

Đại Mộng Phương Tỉnh (大梦方醒)

Nhậm Nhiên; Kent Vương kiện

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Băng Nghiêu; Kent Vương Kiện; Dương Vân Tường; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

66

37

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi Cẩn Xu Hikari; Vi Tinh Đệ; Album: Rơi Xuống Biển Sâu (落海) (EP) (2021) Listen Album

75

38

Khổng Tước (孔雀)

Nhậm Nhiên

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thân Danh Lợi; Nhan Tiểu Kiện; Album: Ren然 (2021) Listen Album

11

39

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Quốc Khiên; Tưởng Tưởng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Ren然 (2021) Listen Album

17

40

4:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Cáp; Album: Ren然 (2021) Listen Album

8

41

Ngạc Nhiên (惊喜)

Nhậm Nhiên

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tưởng Tưởng; Lý Gia Ninh; Dương Vân Tường; Album: Ren然 (2021) Listen Album

12

42

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thiên Sinh Tử Quy; Kent Vương Kiện; Dương Vân Tường; Album: Ren然 (2021) Listen Album

8

43

Di (咦)

Nhậm Nhiên; Nhan Tiểu Kiện

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhan Tiểu Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Ren然 (2021) Listen Album

6

44

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mạc Ngưng; Xun (Dịch Thạc Thành); Vi Tinh Đệ; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

82

45

Không Trốn (不逃)

Nhậm Nhiên

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Khúc: Tiểu 5; Lương An Bân; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

21

46

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đặng Thư Nguyệt; Đổng Gia Hồng; Khâu Mộc Dương; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

22

47

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Bách Xuyên; Kent Vương Kiện; Hầu Giang Hạo; Album: Nỗ Lực Lớn Lên (努力长大) (EP) (2021) Listen Album

20

48

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Canh Canh; Tiểu 5; Tinh Đệ; Album: Nhất Niệm Tiêu Dao (一念逍遥) (Single) (2021) Listen Album

102

Beat

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Canh Canh; Tiểu 5; Tinh Đệ; Album: Nhất Niệm Tiêu Dao (一念逍遥) (Single) (2021) Listen Album

5

50

Hồng (红)

Nhậm Nhiên

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng (红) (Single) (2019) Listen Album

791

Album: Nhậm Nhiên
Từ Nhỏ Đến Lớn (从小到大) (EP) (2016)
Nhậm Nhiên
Lossless
Ngạc Nhiên (惊喜) (Single) (2020)
Nhậm Nhiên
Lossless
Tâm Nguyện (心愿) (EP) (2022)
Nhậm Nhiên
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)