Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Olivia Rodrigo
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Happier

Olivia Rodrigo

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

2.142

2

Good 4 U

Olivia Rodrigo

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: Good 4 U (Single) (2021) Listen Album

1.764

3

Deja Vu

Olivia Rodrigo

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Dan Nigro; Album: Deja Vu (Single) (2021) Listen Album

2.018

4

Drivers License

Olivia Rodrigo

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: Drivers License (Single) (2021) Listen Album

3.875

5

Traitor

Olivia Rodrigo

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

615

6

Deja Vu

Olivia Rodrigo

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Dan Nigro; Album: SOUR (2021) Listen Album

626

7

Enough For You

Olivia Rodrigo

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

431

8

Jealousy, Jealousy

Olivia Rodrigo

2:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Casey Smith; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

402

9

Good 4 U

Olivia Rodrigo

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

481

10

Brutal

Olivia Rodrigo

2:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

461

11

Favorite Crime

Olivia Rodrigo

2:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Dan Nigro; Album: SOUR (2021) Listen Album

359

12

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Taylor Swift; Jack Antonoff; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

504

13

Drivers License

Olivia Rodrigo

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Nigro; Olivia Rodrigo; Album: SOUR (2021) Listen Album

322

14

All I Want

Olivia Rodrigo

2:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: High School Musical: The Musical: The Series (Original Soundtrack) (2020) Listen Album

490

15

Hope Ur Ok

Olivia Rodrigo

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Olivia Rodrigo; Dan Nigro; Album: SOUR (2021) Listen Album

285

16

YAC Alma Mater

Olivia Rodrigo

0:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jeannie Lurie; Gabriel Mann; Album: YAC Alma Mater (From High School Musical: The Musical: The Series Season 2) [Single] (2021) Listen Album

6

17

The Best Part

Olivia Rodrigo

1:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mitch Allan; Chantry Johnson; Michelle Zarlenga; Album: The Best Part (From "High School Musical: The Musical: The Series Season 2 ") [Single] (2021) Listen Album

8

18

Even When/The Best Part

Olivia Rodrigo; Joshua Bassett

1:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mitch Allan; Michelle Zarlenga; Chantry Johnson; Album: Even When/The Best Part (From High School Musical The Musical The Series Season 2 ) [Single] (2021) Listen Album

43

19

Traitor [Emo Version]

Olivia Rodrigo

3:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Traitor [Emo Version] 01 (2021) Listen Album

9

20

Stick To The Status Quo

Olivia Rodrigo; Joshua Bassett; Cast Of High School Musical: The Musical: The Series

1:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Just For A Moment (From "High School Musical: The Musical: The Series") (Single) (2020) Listen Album

42

21

Granted

Olivia Rodrigo

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Josh Cumbee; Jordan Powers; Album: Granted (From "High School Musical: The Musical: The Series Season 2 ") [Single] (2021) Listen Album

25

22

Just For A Moment

Olivia Rodrigo; Joshua Bassett; Cast Of High School Musical: The Musical: The Series

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Just For A Moment (From "High School Musical: The Musical: The Series") (Single) (2020) Listen Album

92

23

Get'cha Head In The Game

Olivia Rodrigo; Joshua Bassett; Cast Of High School Musical: The Musical: The Series

2:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Just For A Moment (From "High School Musical: The Musical: The Series") (Single) (2020) Listen Album

52

24

1:16
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: High School Musical: The Musical: The Series (Original Soundtrack) (2020) Listen Album

58

25

1:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: High School Musical: The Musical: The Series (Original Soundtrack) (2020) Listen Album

42

Album: Olivia Rodrigo
SOUR (2021)
Olivia Rodrigo
Lossless
Good 4 U (Single) (2021)
Olivia Rodrigo
Lossless
Deja Vu (Single) (2021)
Olivia Rodrigo
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)