Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Patti Lupone
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

The Contest

Donna Lynne Champlin; Michael Cerveris; Patti LuPone; The Crowd

2:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

276

2

I Dreamed A Dream

Patti LuPone

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Claude-Michel Schönberg; Herbert Kretzmer; Album: Les Misérables: The Original London Cast Recording CD1 (1985) Listen Album

482

3

Buenos Aires

Patti LuPone

4:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Andrew Lloyd Webber - Divas (2006) Listen Album

417

4

Lovely Ladies

Patti LuPone; The Crowd

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Claude-Michel Schönberg; Herbert Kretzmer; Album: Les Misérables: The Original London Cast Recording CD1 (1985) Listen Album

326

5

At The End Of The Day

Patti LuPone; Colm Wilkinson; The crowd

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Claude-Michel Schönberg; Herbert Kretzmer; Album: Les Misérables: The Original London Cast Recording CD1 (1985) Listen Album

353

6

Fantine's Death

Patti LuPone; Colm Wilkinson

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Claude-Michel Schönberg; Herbert Kretzmer; Album: Les Misérables: The Original London Cast Recording CD1 (1985) Listen Album

454

7

The Worst Pies In London

Patti LuPone; Michael Cerveris

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

417

8

Poor Thing

Patti LuPone; Michael Cerveris

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

371

9

My Friends

Michael Cerveris; Patti LuPone

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

406

10

Pirelli's Miracle Elixir

Manoel Felciano; Patti LuPone; Michael Cerveris

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

360

11

Wait

Patti LuPone; Michael Cerveris

2:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006) Listen Album

359

12

Epiphany

Michael Cerveris; Patti LuPone

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Revival Cast Recording CD2 (2006) Listen Album

389

13

A Little Priest

Michael Cerveris; Patti LuPone

7:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Revival Cast Recording CD2 (2006) Listen Album

362

14

God, That's Good

Manoel Felciano; Michael Cerveris; Patti LuPone

5:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Revival Cast Recording CD2 (2006) Listen Album

352

15

By The Sea

Patti LuPone; Michael Cerveris

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Revival Cast Recording CD2 (2006) Listen Album

393

16

Not While I'm Around

Manoel Felciano; Patti LuPone

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stephen Sondheim; Album: Sweeney Todd: Broadway Revival Cast Recording CD2 (2006) Listen Album

272

17

New Ways To Dream

Patti LuPone

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Album: Andrew Lloyd Webber 60 CD2 (2008) Listen Album

347

18

High Flying, Adored

Mandy Patinkin; Patti LuPone

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: The Very Best Of Andrew Lloyd Webber: The Broadway Collection (1996) Listen Album

291

19

7:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

223

20

Buenos Aires

Patti Lupone; Mandy Patinkin

4:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Madonna; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

243

21

2:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

230

22

Charity Concert; I'd Be Surprisingly Good For You

Mark Syers; Mandy Patinkin; Patti LuPone; Bob Gunton

5:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

217

23

Another Suitcase In Another Hall

Patti LuPone; Jane Ohringer; Mandy Patinkin

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

205

24

Peron's Latest Flame

Mandy Patinkin; Patti LuPone; The Cast

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

194

25

A New Argentina

Bob Gunton; Patti Lupone; The Cast

7:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andrew Lloyd Webber; Tim Rice; Album: Evita: Premiere American Recording CD1 (1979) Listen Album

221

Album: Patti Lupone
Sweeney Todd: Broadway Cast Recording CD1 (2006)
Donna Lynne Champlin; Michael Cerveris; Patti LuPone; The Crowd
Lossless
Les Misérables: The Original London Cast Recording CD1 (1985)
Patti LuPone
Lossless
Andrew Lloyd Webber - Divas (2006)
Patti LuPone
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)