Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Paul Mauriat
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Toccata

Paul Mauriat

2:44
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Toccata (1977) Listen Album

22.322

Beat

Love Is Blue

Paul Mauriat

2:38
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Romantic Collection - Volume 3 Listen Album

24.018

Beat

Girl

Paul Mauriat

2:15
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

80

Beat

Mirabella

Paul Mauriat

2:44
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

81

Beat

3:43
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Sayonara Concert (1998) Listen Album

382

Beat

Money Money Money

Paul Mauriat

3:13
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Best Of Paul Mauriat Vol.4 (2004) Listen Album

387

Beat

Mammy Blue

Paul Mauriat

2:49
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

92

Beat

Comme D'habitude

Paul Mauriat

2:54
Lossless

Playback -> Pháp

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

112

Beat

Yesterday

Paul Mauriat

2:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

134

Beat

La Bikina

Paul Mauriat

2:15
Lossless

Playback -> Pháp

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

64

Beat

2:50
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

92

Beat

Pour Un Flirt

Paul Mauriat

2:28
Lossless

Playback -> Pháp

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

118

Beat

2:16
Lossless

Playback -> Pháp

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

73

Beat

Goodbye

Paul Mauriat

2:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

88

Beat

Eleanor Rigby

Paul Mauriat

2:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

104

Beat

Ne Sois Pas Triste

Paul Mauriat

2:55
Lossless

Playback -> Pháp

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

55

Beat

Windy

Paul Mauriat

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Windy (1986) Listen Album

1.468

Beat

Alouette

Paul Mauriat

2:08
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: La Collection Musicale Disc.2 (2016) Listen Album

4.244

Beat

The Green Lake

Paul Mauriat

4:19
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Best Of Paul Mauriat Vol.1 (2004) Listen Album

423

Beat

3:49
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Best Of Paul Mauriat Vol.4 (2004) Listen Album

552

Beat

The One That You Love

Paul Mauriat

3:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Best Of Paul Mauriat Vol.4 (2004) Listen Album

333

Beat

Emotion

Paul Mauriat

3:45
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Best Of Paul Mauriat (Love Is Blue) Vol. 2 (1994) Listen Album

285

Beat

L'avvantura

Paul Mauriat

2:51
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: The Best Of Paul Mauriat (Tombe La Neige) Vol.9 (1994) Listen Album

154

Beat

4:37
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

584

Beat

Les Rois Mages

Paul Mauriat

2:42
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Definitive Collection (2006) Listen Album

84

Album: Paul Mauriat
Toccata (1977)
Paul Mauriat
Lossless
Romantic Collection - Volume 3
Paul Mauriat
Lossless
Definitive Collection (2006)
Paul Mauriat
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)