Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Phát Huy T4
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:44
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Phát Huy T4; Đại Mèo; Album: Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn (DJ Đại Mèo Remix) (Single) (2021) Listen Album

1.629

2

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phát Huy T4; Album: Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn (Single) (2021) Listen Album

2.361

3

Phận Duyên Lỡ Làng

Phát Huy T4; Truzg

4:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

3.456

4

5:08
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

3.243

5

Tấm Thân Dãi Dầu

Phát Huy T4; Truzg

4:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phát Huy T4; Album: Tấm Thân Dãi Dầu (Single) (2021) Listen Album

205

6

Duyên Ta Chỉ Đây Thôi

Phát Huy T4; Truzg

3:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phát Huy T4, Truzg; Album: Duyên Ta Chỉ Đây Thôi (Single) (2021) Listen Album

218

Beat

4:31
Lossless

Playback -> Việt Nam

Phát Huy T4; Album: Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn (Single) (2021) Listen Album

42

8

5:07
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4 (2021)

117

9

4:08
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4, Truzg (2021)

33

10

5:07
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

114

Beat

Phận Duyên Lỡ Làng

Phát Huy T4; Truzg

4:14
Lossless

Playback -> Việt Nam

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

974

12

2:39
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

244

13

5:13
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

311

14

3:36
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

7

15

5:12
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

54

16

4:13
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

16

17

3:11
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

61

18

4:45
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

9

19

4:49
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021) Listen Album

48

20

4:49
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phát Huy T4; Album: Music - Remix Việt Vol. 1 (2021) Listen Album

33

Beat

Duyên Ta Chỉ Đây Thôi

Phát Huy T4; Truzg

3:33
Lossless

Playback -> Việt Nam

Phát Huy T4, Truzg; Album: Duyên Ta Chỉ Đây Thôi (Single) (2021) Listen Album

13

Phận Duyên Lỡ Làng - Phát Huy T4; Truzg

Phận Duyên Lỡ Làng

Phát Huy T4; Truzg

4:13
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Phát Huy T4 (2021)

0

Duyên Ta Chỉ Đây Thôi - Phát Huy T4;Truzg

Duyên Ta Chỉ Đây Thôi

Phát Huy T4;Truzg

3:29
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Phát Huy T4, Truzg (2021)

0

Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn - Phát Huy T4

4:34
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Phát Huy T4 (2021)

0

Tấm Thân Dãi Dầu - Phát Huy T4;Truzg

Tấm Thân Dãi Dầu

Phát Huy T4;Truzg

4:33
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Phát Huy T4 (2021)

0

Album: Phát Huy T4
Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn (DJ Đại Mèo Remix) (Single) (2021)
Phát Huy T4; Đại Mèo
128kbps
Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn (Single) (2021)
Phát Huy T4
Lossless
Phận Duyên Lỡ Làng (Single) (2021)
Phát Huy T4; Truzg
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)