Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Phùng Đạt
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

5:11
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

110

Beat

Tây Châu (西州)

Phùng Đạt

3:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

52

Beat

4:58
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

145

Beat

Hoảng Sợ (惊恐)

Phùng Đạt

2:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

41

Beat

Thương Nhớ (哀思)

Phùng Đạt

2:17
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

75

Beat

Hoa Biến (哗变)

Phùng Đạt

2:13
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

54

Beat

2:09
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

85

Beat

2:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

85

Beat

2:00
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

60

Beat

1:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

53

Beat

Hy Sinh (牺牲)

Phùng Đạt

2:14
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

63

Beat

Thảo Nguyên (草原)

Phùng Đạt

1:18
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

47

Beat

Hoang Mạc (荒漠)

Phùng Đạt

2:06
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

38

Beat

Quyết Biệt (诀别)

Phùng Đạt

1:38
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

50

Beat

Mưu Lược (谋略)

Phùng Đạt

2:49
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

36

Beat

Đua Ngựa (赛马)

Phùng Đạt

3:45
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

42

Beat

2:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

40

Beat

Quán Rượu (酒肆)

Phùng Đạt

1:23
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

31

Beat

2:10
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

38

Beat

1:36
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

29

Beat

Mai Phục (埋伏)

Phùng Đạt

2:03
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

34

Beat

2:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

37

Beat

2:14
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

43

Beat

Mật Thám (细作)

Phùng Đạt

1:47
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

27

Beat

2:39
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019) Listen Album

24

Album: Phùng Đạt
Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟) (2019)
Phùng Đạt
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)