Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Quang Lương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đồng Thoại

Quang Lương

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Taichi Nakamura

38.004

2

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương; Album: Đồng Thoại (2005) Listen Album

31.331

3

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Những Việc Còn Dang Dở (那些未完成的) (EP) (2015) Listen Album

521

4

Đồng Thoại

Guang Liang; Quang Lương

4:05
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

13.301

5

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lần Đầu Tiên Tự Sáng Tác (第一次个人创作专辑) (2001) Listen Album

1.055

6

7:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Tuần Đài Bắc Mưa Rơi (台北下着雨的星期天) (CD2) (2011) Listen Album

1.462

7

童话/ Tong Hua - Fairy Tale

光良; Quang Lương

4:05
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

26.267

Fairy Tale (Đồng Thoại; 童话; Tong Hua) - Guang Liang

7:38
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Guang Liang

4.658

9

Đồng Thoại (童話)

Quang Lương

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương; Album: Đồng Thoại (Fairy Tale; 童話) (2005) Listen Album

6.378

10

约定 / Ước Hẹn

光良; Quang Lương

3:53
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

10.329

11

Thiên Đường / 天堂

Quang Lương; 光良

3:36
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương; 光良

4.111

12

4:05
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.283

13

4:05
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhậm Hiền Tề

1.895

14

4:26
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.136

15

Thời Khắc Tươi Đẹp

Quang Lương; Michael Wang

4:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương / Michael Wang

1.204

16

I'll Wait For You

Quang Lương

3:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.090

17

Love

Quang Lương (Michael Wang)

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.032

18

It's All You

Quang Lương

4:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.061

19

Nước Sạch

Quang Lương; Michael Wang

3:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương / Michael Wang

840

20

Những Thời Gian Đẹp

Quang Lương; Michael Wang

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương / Michael Wang

775

21

Hầu Bạn

Quang Lương; Michael Wang

4:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương / Michael Wang

643

22

Bên Tay Phải

Quang Lương; Michael Wang

4:25
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương / Michael Wang

841

23

So Naive

Quang Lương; Michael Wong

4:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

664

24

Shining

Quang Lương; Michael Wong

4:21
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

362

25

Give You Strength

Quang Lương; Michael...

4:03
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quang Lương

299

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)