Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Queen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 50 Years Of The Greatest Hit Singles CD1 (2002) Listen Album

42.159

2

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queens; Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

17.725

3

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queen; Album: KuschelRock Vol.7 CD1 (1993) Listen Album

19.048

4

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Absolute greatest (2009) Listen Album

6.323

5

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

718

6

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

5.135

7

Killer Queen

Queen

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

3.344

8

5:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

1.030

9

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: A Night At The Opera (1975) Listen Album

2.941

10

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Absolute Greatest (2009) Listen Album

323

11

Radio Ga-Ga

Queen

5:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

5.170

12

Killer Queen

Queen

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

385

13

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Deacon; John Richard; Album: Queen: Greatest Hits II (1996) Listen Album

16.147

14

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

6.374

15

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Greatest Hits I (2018) Listen Album

486

16

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Game (2017 Remastered Edition) (1980) Listen Album

313

17

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

400

18

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

500

19

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Taylor; Album: A Night At The Opera (1975) Listen Album

809

20

Mustapha

Queen

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

256

21

4:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury (1976)

10.696

22

One Vision

Queen

5:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: A Kind Of Magic (2016 Remastered Edition) (1986) Listen Album

192

23

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Bohemian Rhapsody (The Original Soundtrack) UICY-15762 (2018) Listen Album

361

24

Bicycle Race

Queen

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

160

25

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

12.669

Album: Queen
50 Years Of The Greatest Hit Singles CD1 (2002)
Queen
Lossless
Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011)
Queen
Lossless
KuschelRock Vol.7 CD1 (1993)
Queen
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)