Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Queen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 50 Years Of The Greatest Hit Singles CD1 (2002) Listen Album

36.178

2

2:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian May; Album: Absolute greatest (2009) Listen Album

4.006

3

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Absolute greatest (2009) Listen Album

3.423

4

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queen; Album: KuschelRock Vol.7 CD1 (1993) Listen Album

16.510

5

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

10.650

6

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Deacon; John Richard; Album: Queen: Greatest Hits II (1996) Listen Album

14.052

7

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queens; Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

15.227

8

4:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury (1976)

9.277

9

Radio Ga-Ga

Queen

5:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Absolute Greatest (2009) Listen Album

1.178

10

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

4.914

11

Killer Queen

Queen

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Romantic Collection - Volume 2 Listen Album

4.324

12

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

3.898

13

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Bublé; Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

6.457

14

5:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: A Night At The Opera (1975) Listen Album

5.733

15

4:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection - Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

1.396

16

Radio Ga-Ga

Queen

5:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

4.561

17

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queen; Album: The Miracle (1989) Listen Album

1.890

18

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: A Night At The Opera (1975) Listen Album

2.137

19

Bicycle Race

Queen

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

2.896

20

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

1.183

21

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

2.867

22

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 3 (2011) Listen Album

980

23

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 2 (2011) Listen Album

2.505

24

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Platinum Collection: Greatest Hits 1 (2011) Listen Album

2.305

25

We Will Rock You

Five; Queen

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian May (2000)

15.290

Album: Queen
50 Years Of The Greatest Hit Singles CD1 (2002)
Queen
Lossless
Absolute greatest (2009)
Queen
Lossless
KuschelRock Vol.7 CD1 (1993)
Queen
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)