Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Red Velvet
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Rebirth

Red Velvet

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Rebirth - SM Station (Single) (2017) Listen Album

3.826

27

I Will Leave

Red Velvet

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Two Yoo Project - Sugar Man 2 Part.3 (Single) (2018) Listen Album

247

28

Kingdom Come

Red Velvet

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jam Factory; The Stereotypes; Deez; Ylva Dimberg; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

679

29

Waiting For You

Joy (Red Velvet)

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Liar And His Lover OST Part.8 (Single) (2017) Listen Album

153

Baby Shark (Special Stage) (09.08.2018 SBS Super Concert In Taipei) - Red Velvet

1:40
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

42

31

Moonlight Melody

Red Velvet

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lee Ju Hyeong; Kwon Deok Geun; Album: Perfect Velvet (Regular) SMK-0860 (2017) Listen Album

1.522

32

Some Love

Red Velvet

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; Album: Russian Roulette (EP) SMK-0690 (2016) Listen Album

2.220

33

Your Days

Joy (Red Velvet)

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Liar And His Lover OST Part.4 (Single) (2017) Listen Album

707

34

With You

Red Velvet

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

1wol 8il; Hugo Solis; Jin X Jin; Song Kae Reot (Jam Factory); Nermin Harambasic; Anne Judith Wik; Gionata Caracciolo; Album: Summer Magic (EP) SMK-1023 (2018) Listen Album

1.289

35

Automatic

Red Velvet

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Daniel Klein; Charlotte Taft; Jam Factory; Album: Ice Cream Cake (EP) SMK-0490 (2015) Listen Album

7.663

36

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Charlotte Taft; Kenzie; Teddy Riley; DOM; Album: Ice Cream Cake (EP) SMK-0490 (2015) Listen Album

3.329

37

Stupid Cupid

Red Velvet

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Andrew Choi; 220; Hayley Aitken; Cha Cha Malone; Album: Ice Cream Cake (EP) SMK-0490 (2015) Listen Album

2.798

38

Would U

Red Velvet

3:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Would U - SM Station (Single) (2017) Listen Album

12.381

39

My Second Date

Red Velvet

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jeon Gan Di; Sophie Stern; Sidnie Tipton; Gladius; Album: Perfect Velvet (Regular) SMK-0860 (2017) Listen Album

1.895

40

I Just

Red Velvet

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kim Bumin; Hitchhiker; Aventurina King; John Fulford; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

596

41

Mr. E

Red Velvet

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; Trinity; Courtney Woolsey; Album: Summer Magic (EP) SMK-1023 (2018) Listen Album

908

42

Zoo

Red Velvet

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Alice Penrose; Courtney Woolsey; LDN Noise; Jam Factory; Album: The Red Summer (EP) SMK-0808 (2017) Listen Album

5.221

43

Attaboy

Red Velvet

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; The Stereotypes; Ylva Dimberg; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

481

Beat

Bad Boy

Red Velvet

3:26
320kbps

Playback -> Hàn

Lyrics: JQ, 문희연 Composer/작곡: The Stereotypes; Maxx Song; Whitney Phillips; 유영진 Arranger: The Stereotypes

85

Power Up - Red Velvet

Power Up

Red Velvet

3:27
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

739

46

Mosquito

Red Velvet

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Seo Ji Eum; Teddy Riley; Lee Hyeon Seung; Dom; Daniel Obi Klein; Ylva Dimberg; Album: Summer Magic (EP) SMK-1023 (2018) Listen Album

1.016

47

Hit That Drum

Red Velvet

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Misfit; Ronny Svendsen; Nermin Harambasic; Anne Judith Wik; Blair MacKichan; Album: Summer Magic (EP) SMK-1023 (2018) Listen Album

1.000

48

Blue Lemonade

Red Velvet

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Seo Ji Eum; Lee Ju Hyeong (MonoTree); Nopari; Cazzi Opeia; Album: Summer Magic (EP) SMK-1023 (2018) Listen Album

1.339

49

Take It Slow

Red Velvet

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-High; Album: Ice Cream Cake (EP) SMK-0490 (2015) Listen Album

3.493

50

Oh Boy

Red Velvet

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Herbie Crichlow; Lauren Dyson; Jin Choi; LDN Noise; Goo Tae Woo; Album: The Red (2015) Listen Album

3.776

Album: Red Velvet
Rebirth - SM Station (Single) (2017)
Red Velvet
Lossless
Two Yoo Project - Sugar Man 2 Part.3 (Single) (2018)
Red Velvet
Lossless
The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018)
Red Velvet
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)