Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: SawanoHiroyuki[nZk]
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

pian0s0l0

SawanoHiroyuki[nZk]

3:54
Lossless

Playback -> Nhật

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

232

Beat

Out Of "Iv"

SawanoHiroyuki[nZk]

1:36
Lossless

Playback -> Nhật

Album: IV (2021) Listen Album

4

3

IV

SawanoHiroyuki[nZk]

1:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: IV (2021) Listen Album

8

Beat

1ntr0duct10n

SawanoHiroyuki[nZk]

1:59
Lossless

Playback -> Nhật

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

353

Beat

Cage

SawanoHiroyuki[nZk]

4:44
Lossless

Playback -> US-UK

Hiroyuki Sawano; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

154

Beat

Binary Star

SawanoHiroyuki[nZk]

4:45
Lossless

Playback -> US-UK

Hiroyuki Sawano; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

201

Beat

narrative

SawanoHiroyuki[nZk]

4:20
Lossless

Playback -> Nhật

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

237

Beat

NOISEofRAIN

SawanoHiroyuki[nZk]

4:08
Lossless

Playback -> Nhật

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

142

9

Binary Star

Uru; SawanoHiroyuki[nZk]

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Orion Blue (オリオンブルー) (Special Edition) (2020) Listen Album

54

10

Avid

SawanoHiroyuki[nZk]; Mizuki

4:10
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Avid / Hands Up To The Sky (EP) (2021) Listen Album

141

11

Hands Up To The Sky

SawanoHiroyuki[nZk]; Laco

3:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

cAnON.; Hiroyuki Sawano; Album: Avid / Hands Up To The Sky (EP) (2021) Listen Album

10

12

Belong

SawanoHiroyuki[nZk]; Yosh

3:50
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Belong (Single) (2020) Listen Album

123

13

EGO

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

254

14

ninelie

SawanoHiroyuki[nZk]; Aimer

5:05
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

515

15

ninelie <cry-v>

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

5:06
Lossless
Kabaneri of the Iron Fortress Soushuuhen ED

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: e of s EP SEXX-01425 (2016) Listen Album

618

16

FLAW (LESS)

SawanoHiroyuki[nZk]; Yosh

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: IV (2021) Listen Album

15

17

But Still

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

237

18

Amazing Trees

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

4:46
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

720

19

Into the Sky

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

363

20

Cage

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

4:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

403

21

Binary Star (moll)

SawanoHiroyuki[nZk]; Uru

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tranquility / Trollz (EP) (2019) Listen Album

35

22

Tranquility

SawanoHiroyuki[nZk]; Anly

4:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Hiroyuki Sawano, Benjamin & mpi; Album: Tranquility / Trollz VVCL-1522 (2019) Listen Album

167

23

Tranquility <MODv>

SawanoHiroyuki[nZk]; Anly

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Avid / Hands Up To The Sky (EP) (2021) Listen Album

4

24

oldToday

SawanoHiroyuki[nZk]: mizuki

4:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017) Listen Album

645

25

Into the Sky <MODv>

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

mpi; Benjamin; Hiroyuki Sawano; Album: Avid / Hands Up To The Sky (EP) (2021) Listen Album

4

Album: SawanoHiroyuki[nZk]
2V-ALK VVCL-1100 (2017)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
IV (2021)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)