Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Shayne Ward
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Until You

Shayne Ward

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

487.489

2

No Promises

Shayne Ward

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

264.674

3

Breathless

Shayne Ward

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

194.277

4

I Cry

Shayne Ward

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

56.099

5

Stand By Me

Shayne Ward

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

67.954

6

You're Not Alone

Shayne Ward

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

43.462

7

Breathless

Shayne Ward

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

17.515

8

If That's OK With You

Shayne Ward

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

57.959

9

Melt The Snow

Shayne Ward

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

22.091

10

About You Now

Shayne Ward

3:49
259kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Closer (2015) Listen Album

30.838

11

Moving Target

Shayne Ward

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Closer (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

20.640

12

Someone To Love

Shayne Ward

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

19.854

13

No U Hang Up

Shayne Ward

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

8.602

14

Gotta Be Somebody

Shayne Ward

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Obsession (2010) Listen Album

21.042

15

A Better Man

Shayne Ward

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

14.017

16

Waiting In The Wings

Shayne Ward

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Obsession (2010) Listen Album

15.137

17

About You Now

Shayne Ward

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Closer (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

22.357

18

All My Life

Shayne Ward

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

28.153

19

Damaged

Shayne Ward

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

16.463

20

That's My Goal

Shayne Ward

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

24.852

21

What About Me

Shayne Ward

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne Ward (2006) Listen Album

10.155

22

Next To Me

Shayne Ward

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Shayne ward (2006) Listen Album

2.971

Breathless - Shayne Ward

Breathless

Shayne Ward

3:45
HD 720p

Video Clip -> US-UK

(2007)

6.773

24

Some Tears Never Dry

Shayne Ward

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

9.653

25

Tell Him

Shayne Ward

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Breathless (2007) Listen Album

17.139

Album: Shayne Ward
Breathless (2007)
Shayne Ward
Lossless
Shayne Ward (2006)
Shayne Ward
Lossless
Closer (2015)
Shayne Ward
259kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)