Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Sigrid
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sharon Robinson; Leonard Cohen; Album: Justice League (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) Listen Album

12.646

2

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Emily Warren; Martin Sjølie; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

137

3

Basic

Sigrid

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Jonny Lattimer; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

109

4

In Vain

Sigrid

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Joe Janiak; Sigrid; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

90

5

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Martin Sjølie; Sigrid; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

150

6

Level Up

Sigrid

2:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Emily Warren; Martin Sjølie; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

104

7

Strangers

Sigrid

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Martin Sjølie; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

226

8

Sight Of You

Sigrid

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Askjell Solstrand; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

131

9

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Noonie Bao; Patrik Berger; Martin Stilling; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

86

10

Dynamite

Sigrid

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Askjell Solstrand; Sigrid; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

101

11

Never Mine

Sigrid

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid; Noonie Bao; Martin Sjølie; Album: Sucker Punch (2019) Listen Album

98

12

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Martin Sjølie; Sigrid; Album: Don't Kill My Vibe (Remixes) 00602557729641 (2017) Listen Album

366

13

3:04
260kbps

US-UK -> Pop, rock...

Martin Sjølie (2017)

558

14

Plot Twist

Sigrid

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Don't Kill My Vibe (EP) (2017) Listen Album

1.061

15

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Don't Kill My Vibe (EP) (2017) Listen Album

587

16

Fake Friends

Sigrid

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Don't Kill My Vibe (EP) (2017) Listen Album

562

17

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Martin Sjølie; Album: Don't Kill My Vibe (EP) (2017) Listen Album

1.125

18

2:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Martin Sjølie; Sigrid; Album: Don't Kill My Vibe (Remixes) 00602557729641 (2017) Listen Album

125

19

3:08
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Martin Sjølie; Sigrid; Album: Don't Kill My Vibe (Remixes) 00602557729641 (2017) Listen Album

109

20

Strangers

Sigrid

3:53
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

109

21

Strangers

Sigrid

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Strangers (Single) (2017) Listen Album

2.057

Strangers - Sigrid

Strangers

Sigrid

4:04
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2017)

51

23

3:13
128kbps

US-UK -> Dance, remix

(2018)

112

24

Raw

Sigrid

3:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Sigrid (2018)

84

25

Raw

Sigrid

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raw (Single) (2018) Listen Album

285

Album: Sigrid
Justice League (Original Motion Picture Soundtrack) (2017)
Sigrid
Lossless
Sucker Punch (2019)
Sigrid
Lossless
Don't Kill My Vibe (Remixes) 00602557729641 (2017)
Sigrid
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)