Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

62.562

2

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

9.055

3

4:03
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi (2018)

907

4

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Cát; Thân Danh Lợi; Kim Đại Châu; Album: Trường Ca Hành (长歌行 电视剧原声带) (OST) (2021) Listen Album

595

5

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Hoàn; Tát Đỉnh Đỉnh; Trương Tinh; Album: Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức (与君初相识 电视剧影视原声带) (OST) (2022) Listen Album

151

6

Hồng Âm (鸿音)

Tát Đỉnh Đỉnh

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Hoàn; Tát Đỉnh Đỉnh; Quách Tuấn Giang; Album: Hồng Âm (鸿音) (Single) (2021) Listen Album

85

7

Như Chàng Nghĩ (如你所想)

Tát Đỉnh Đỉnh

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Hoàn; Tát Đỉnh Đỉnh; Quách Tuấn Giang; Album: Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức (与君初相识 电视剧影视原声带) (OST) (2022) Listen Album

81

Beat

3:50
Lossless

Playback -> Hoa

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

1.425

9

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

696

10

Xi Ran Ning Po – Introspection

Tát Đỉnh Đỉnh

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

637

11

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

678

12

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

591

13

Tước Thần (雀神)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

558

14

Thea (西亚)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

551

15

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

577

16

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

475

17

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

577

18

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

531

19

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

526

20

Vạn Vật Sinh (万物生)

Tát Đình Đình

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

574

Beat

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Playback -> Hoa

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

1.021

22

存在 (Live) - Tồn Tại

Tát Đỉnh Đỉnh

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

43

23

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

23

24

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

19

25

爱情电影 (Live) - Phim Tình Cảm

Tát Đỉnh Đỉnh;Trương Bích Thần

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

20

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)