Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

2.378

2

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

2.308

Beat

3:50
Lossless

Playback -> Hoa

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

61

Beat

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Playback -> Hoa

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

44

5

Cây Lớn Cây Nhỏ

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

3:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

872

6

Con Gái Áo Màu Lục

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:24
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

784

7

Famous Friends (Remix)

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:34
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

739

8

Hoa Tự Do Bước Đi

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

782

9

Lễ Vui Vẻ

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

718

10

Matta Dub (Remix)

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:23
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

694

11

Ngày May Mắn

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

677

12

Phụ Nữ Thạch Lựu

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

690

13

Thiên Đị Ký Ha Ha Li Li

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

692

14

Tuấn Mã Màu Xanh

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

708

15

Vân Vân Nam Nam

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

6:25
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

707

16

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

635

17

Xi Ran Ning Po – Introspection

Tát Đỉnh Đỉnh

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

603

18

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

610

19

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

551

20

Tước Thần (雀神)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

480

21

Thea (西亚)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

506

22

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

541

23

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

449

24

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

554

25

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

493

Album: Tát Đỉnh Đỉnh
Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018)
Tát Đỉnh Đỉnh
Lossless
Wonderland (幻境) (2014)
Tát Đỉnh Đỉnh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)