Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tô Tinh Tiệp
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

2:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ân Ngữ Sâm; Thịnh Kiêu; Khúc Lỗ Soái; Album: Đáng Tiếc Chúng Ta (可惜我们) (Single) (2022) Listen Album

403

2

Trời Quang Mây Tạnh (放晴)

Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thư Tâm; Bổn Hương; Album: Trời Quang Mây Tạnh (放晴) (Single) (2022) Listen Album

878

3

Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风)

IN-K; Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

2:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Đường Chu ; IN-K ; Khúc Lỗ Soái ; An Tô Vũ ; Lợi Bỉ ; Ngũ Đức Hoa ; Đạt Văn Tây ; Hầu Thiên Vũ ; Mạc Phi Lục Âm Bằng (Thành Đô); Album: Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风) (EP) (2021) Listen Album

513

Beat

2:43
Lossless

Playback -> Hoa

Ân Ngữ Sâm; Thịnh Kiêu; Khúc Lỗ Soái; Album: Đáng Tiếc Chúng Ta (可惜我们) (Single) (2022) Listen Album

8

5

Dưới Gốc Cây Lê (梨花树下)

Tô Tinh Tiệp; Ngô Đại Lâm

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Oánh Oánh; 1k; Album: Dưới Gốc Cây Lê (梨花树下) (Single) (2022) Listen Album

7

6

Thanh Trừ (清空)

Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

2:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

An Tô Vũ; Album: Thanh Trừ (清空) (Single) (2021) Listen Album

1.675

7

Nghe Em (你听)

Tô Tinh Tiệp; Lil Tzy Lưu Thích Kỷ

2:41
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tô Tinh Tiệp, Lil Tzy Lưu Thích Kỷ; Album: Nghe Em (你听) (Single) (2022) Listen Album

76

8

2:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thiện Vũ; Lương Hạo; Bác Dương; Album: Anh Là Người Duy Nhất (你是唯一的唯一) (Single) (2022) Listen Album

4

9

Không Ai Chờ Đợi (无人等候)

Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Du Triết; Thiếu Nhiên; Khúc Lỗ Soái; Album: Không Ai Chờ Đợi (无人等候) (Single) (2022) Listen Album

23

10

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ba Âu Đặc ; Moni Trứng Cá Muối ; Đông Dương ; Chờ Vòm Trời ; Hay Là Phòng Thu Âm (Thành Đô) ; Hay Là ; Tình Giấy; Album: Gió Thổi Qua Tám Ngàn Dặm (风吹过八千里) (EP) (2021) Listen Album

94

11

2:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoa Âm; Lưu Bác Dương; Album: Mây Hoàng Hôn (日落的云) (Single) (2021) Listen Album

30

12

Đừng Đi (别走)

Vương Hân Thần ; Tô Tinh Tiệp

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thư Tâm; Album: Đừng Đi (别走) (Single) (2021) Listen Album

60

13

Thời Gian Ảo Diệt (时间幻灭)

Vương Hân Thần ; Tô Tinh Tiệp

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Ly; Lâm Diệc; Album: Thời Gian Ảo Diệt (时间幻灭) (Single) (2021) Listen Album

70

14

2:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

La Sâm Đào; Bồ Giai Văn; Hạ Tường Cơ; Album: Lại Thấy Rồi Chẳng Thấy (再见不见) (Single) (2022) Listen Album

18

15

2:39
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Nhân; Âm Dung Tam Hỉ; Lưu Bác Dương; Album: Bờ Biển Sương Mù (雾起海岸) (Single) (2022) Listen Album

6

16

3:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Thư Tâm; An Tô Vũ; Tạ Kiêu; Tần Sái Sái; Album: Tuyết Đêm (雪夜) (EP) (2021) Listen Album

3

Beat

Hướng Dẫn Tỏ Tình (告白指南)

Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp

2:44
Lossless

Playback -> Hoa

Ngô Hòa Dương; Khúc Lỗ Soái; Album: Hướng Dẫn Tỏ Tình (告白指南) (Single) (2022) Listen Album

3

18

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mạc Phi ; La Sâm Đào ; Hạ Tường Cơ ; Mộ Nhạc Sự Vụ Sở; Album: Thật Cũng Không Cần (大可不必) (EP) (2021) Listen Album

25

19

Đáng Đời (活该)

Tô Tinh Tiệp; Ngô Đường

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nịnh Thất ; Đan Sắc Lăng ; jen Chu Chu ; Phương Mạn Kỳ ; Lật Khả ; Trương Minh Lợi ; A Kiều; Album: Đáng Đời (活该) (Single) (2022) Listen Album

6

20

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

A Ninh; Hạ Tường Cơ; Album: Viên Viên Quyển Quyển (圆圆圈圈) (Single) (2022) Listen Album

13

21

1:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Cống; Hạ Tường Cơ; Album: Có Mưa Lớn Trong Mắt (眼睛下暴雨) (Single) (2022) Listen Album

7

22

4:28
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Dật Hiên; Địch Thứ Khiêm; Album: Thế Giới Cách Nhau Hai Vạn Dặm (世界相隔两万里) (Single) (2022) Listen Album

5

23

Đêm Tối (黑夜)

Tô Tinh Tiệp

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Dương Cống; Raspo; Album: Đêm Tối (黑夜) (Single) (2022) Listen Album

8

24

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Gió Lớn Thổi Tám Ngàn (风吹过八千里) (2021) Listen Album

3

25

Gió Đêm (晚风)

Tô Tinh Tiệp

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hạ Tường Cơ ; Vô Cơ Thảo Môi ; Mạc Phi Lục Âm Bằng (Thành Đô) ; Mạc Phi; Album: Gió Đêm (晚风) (Single) (2021) Listen Album

14

Album: Tô Tinh Tiệp
Đáng Tiếc Chúng Ta (可惜我们) (Single) (2022)
Tô Tinh Tiệp
Lossless
Trời Quang Mây Tạnh (放晴) (Single) (2022)
Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp
Lossless
Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风) (EP) (2021)
IN-K; Vương Hân Thần; Tô Tinh Tiệp
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)