Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tôn Lộ
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xoá Đi Đau Thương (一抹伤) (2018) Listen Album

859

2

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Lonely (爱的寂寞DSD) (2014) Listen Album

374

3

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thì Thầm Tình Yêu (情调私语) (CD2) (2011) Listen Album

254

4

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thì Thầm Tình Yêu (情调私语) (CD2) (2011) Listen Album

1.330

5

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Voice Struck (2007) Listen Album

1.505

6

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Audiophile AQCD No 2 (Giọng Nữ Thử Âm) (2014) Listen Album

2.773

7

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Lonely (爱的寂寞DSD) (2014) Listen Album

692

8

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Lonely (爱的寂寞DSD) (2014) Listen Album

363

9

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Những Bài Topten 2014 II (2014十大发烧唱片精选II) (CD1) (2014) Listen Album

670

10

Mưu Kế (预谋)

Tôn Lộ

4:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyển Tập Những Bài Topten 2014 II (2014十大发烧唱片精选II) (CD1) (2014) Listen Album

652

Beat

4:35
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Xoá Đi Đau Thương (一抹伤) (2018) Listen Album

163

12

5:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Love Lonely (爱的寂寞DSD) (2014) Listen Album

350

13

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nếu Không Có Anh (如果没有你) Listen Album

484

14

5:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thì Thầm Tình Yêu (情调私语) (CD1) (2011) Listen Album

1.031

15

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute Lover DSD (China Version) (2012) Listen Album

1.461

16

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute Lover DSD (China Version) (2012) Listen Album

796

17

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute Lover DSD (China Version) (2012) Listen Album

855

18

5:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute Lover DSD (China Version) (2012) Listen Album

776

19

4:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute Lover DSD (China Version) (2012) Listen Album

645

20

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thì Ra Là Em (原来的我) (2008) Listen Album

557

21

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lonely Whispers (寂寞私语) (2010) Listen Album

894

22

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lonely Whispers (寂寞私语) (2010) Listen Album

559

23

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lonely Whispers (寂寞私语) (2010) Listen Album

672

24

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Voice Struck (2007) Listen Album

549

25

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Voice Struck (2007) Listen Album

758

Album: Tôn Lộ
Xoá Đi Đau Thương (一抹伤) (2018)
Tôn Lộ
Lossless
Love Lonely (爱的寂寞DSD) (2014)
Tôn Lộ
Lossless
Thì Thầm Tình Yêu (情调私语) (CD2) (2011)
Tôn Lộ
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)