Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tăng Duy Tân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Bên Trên Tầng Lầu

Tăng Duy Tân

3:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Single) (2022) Listen Album

19.261

2

3:20
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022) Listen Album

3.029

3

Dạ Vũ

Tăng Duy Tân

3:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân, Phong Max, Dio, Drum7; Album: Dạ Vũ (Single) (2021) Listen Album

16.301

4

3:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022) Listen Album

4.801

5

Ngây Thơ

Tăng Duy Tân; Phong Max

4:13
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Phong Max; Album: Ngây Thơ (Phong Max Remix) (Single) (2020) Listen Album

19.175

6

4:28
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Phong Max; Album: Music - Remix Việt Vol. 1 (2021) Listen Album

453

7

Tình Đầu (Lofi)

Tăng Duy Tân; TruongThinh

4:10
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; Album: Tình Đầu (Lofi) (Single) (2021) Listen Album

776

8

Bên Trên Tầng Lầu

Tăng Duy Tân;Phong Max

3:13
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

441

9

4:06
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Công Thành Remix) [Single] (2022) Listen Album

222

10

Bên Trên Tầng Lầu (Phong Max Remix)

Tăng Duy Tân; Phong Max

3:13
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022) Listen Album

186

11

3:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022) Listen Album

111

12

Ngây Thơ (Phong Max Remix)

Tăng Duy Tân; Phong Max

4:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phong Max; Album: Ngây Thơ (Phong Max Remix) (Single) (2020) Listen Album

2.839

13

3:16
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022) Listen Album

236

14

Bên Trên Tầng Lầu (Phong Max Remix)

Tăng Duy Tân; Phong Max

4:05
128kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; Phong Max; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Phong Max Remix) (Single) (2022) Listen Album

651

15

Tình Đầu

Tăng Duy Tân

4:58
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; Album: Tình Đầu (Single) (2020) Listen Album

8.233

16

05 (Không Phai)

Tăng Duy Tân; T.R.I; Phong Max

3:47
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân (2020)

1.193

Beat

Bên Trên Tầng Lầu

Tăng Duy Tân

3:04
320kbps

Playback -> Việt Nam

Tăng Duy Tân; BAP; Album: Bên Trên Tầng Lầu (Single) (2022) Listen Album

256

18

Dạ Vũ (Phong Max Remix)

Tăng Duy Tân; Phong Max

3:50
128kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; Phong Max; Drum7; Album: Dạ Vũ (Phong Max Remix) (Single) (2021) Listen Album

1.178

19

Dạ Vũ

Tăng Duy Tân

3:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân, Phong Max, Dio, Drum7

252

20

05 (Không Phai) (Masew Remix)

Tăng Duy Tân; T.R.I; Phong Max; Masew

3:24
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; Album: 05 (Không Phai) (Masew Remix) (Single) (2020) Listen Album

1.889

21

Vô Duyên

NIT; Tăng Duy Tân

4:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; Album: Vô Duyên (Single) (2018) Listen Album

5.621

22

4:00
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tăng Duy Tân; Phong Max; Drum7; Album: Dạ Vũ (Phong Max's Version) (Single) (2021) Listen Album

322

23

05 (Không Phai)

Tăng Duy Tân; T.R.I

3:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; Album: 05 (Không Phai) (Single) (2020) Listen Album

4.532

24

052 (Không Phai 2)

Tăng Duy Tân

3:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; Album: 052 (Không Phai 2) (Single) (2020) Listen Album

334

25

Và Anh Giờ Đây

Tăng Duy Tân; D.Blue

3:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Duy Tân; D.Blue; Album: Và Anh Giờ Đây (Single) (2021) Listen Album

44

Album: Tăng Duy Tân
Bên Trên Tầng Lầu (Single) (2022)
Tăng Duy Tân
Lossless
Bên Trên Tầng Lầu (Version 2) (EP) (2022)
Tăng Duy Tân
Lossless
Dạ Vũ (Single) (2021)
Tăng Duy Tân
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)