Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tưởng Tuyết Nhi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Yến Vô Hiết (燕无歇)

Tưởng Tuyết Nhi

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Đào; Album: Yến Vô Hiết (燕无歇) (2020) Listen Album

14.075

2

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mạc Vấn Quy Kỳ (莫问归期) (2019) Listen Album

3.051

3

Ly Huyền (离弦)

Tưởng Tuyết Nhi; Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Phượng Dao; Từ Thành; Album: Ly Huyền (离弦) (Single) (2021) Listen Album

27

4

Nửa Đời Tuyết (半生雪)

Tưởng Tuyết Nhi

3:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chúc Hà; Album: Nửa Đời Tuyết (半生雪) (2021) Listen Album

219

5

Mạc Vấn Quy Kỳ (莫问归期)

Tưởng Tuyết Nhi; Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Đào; Cẩn Lâm; Đàm Khản Khản; Album: Mạc Vấn Quy Kỳ (莫问归期) (Single) (2021) Listen Album

94

6

Lạc Liễu Bạch (落了白)

Tưởng Tuyết Nhi

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lạc Liễu Bạch (落了白) (2020) Listen Album

251

7

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đôi Cánh Tình Yêu Bị Tổn Thương (爱的翅膀受了伤) (2012) Listen Album

691

8

Phong Dạ Hành (风夜行)

Tưởng Tuyết Nhi

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chúc Hà; Hoàng Quân Trạch C-Jay; Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (Single) (2021) Listen Album

53

9

Mạc Vấn Quy Kỳ ( Remix )

Tưởng Tuyết Nhi

4:17
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

236

10

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Lưu Đào (2020)

1.846

11

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đôi Cánh Tình Yêu Bị Tổn Thương (爱的翅膀受了伤) (2012) Listen Album

1.507

Beat

5:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

649

13

5:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

1.192

14

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

945

15

Magic Dance (幻舞)

Tưởng Tuyết Nhi

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

637

16

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

620

17

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

938

18

2:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

577

19

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

523

20

爱你爱的醉了

Tưởng Tuyết Nhi

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

677

21

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

627

22

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

5.064

23

6:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Who Care About The Tears I Shed (2010) Listen Album

3.012

24

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đôi Cánh Tình Yêu Bị Tổn Thương (爱的翅膀受了伤) (2012) Listen Album

477

25

5:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đôi Cánh Tình Yêu Bị Tổn Thương (爱的翅膀受了伤) (2012) Listen Album

567

Album: Tưởng Tuyết Nhi
Yến Vô Hiết (燕无歇) (2020)
Tưởng Tuyết Nhi
Lossless
Mạc Vấn Quy Kỳ (莫问归期) (2019)
Tưởng Tuyết Nhi
Lossless
Ly Huyền (离弦) (Single) (2021)
Tưởng Tuyết Nhi; Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)