Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: TK From Ling Tosite Sigure
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Chou no Tobu Suisou

TK from Ling tosite sigure

6:01
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

TK; Album: Chou no Tobu Suisou [Digital release] (2020) Listen Album

82

2

Katharsis

TK From Ling Tosite Sigure

4:21
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Katharsis ("Tokyo Ghoul:re 2" OP Theme) (2018) Listen Album

1.997

3

Melt

TK From Ling Tosite Sigure; Suis

4:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Melt (Single) (2019) Listen Album

155

4

P.S. Red I

TK From Ling Tosite Sigure

4:16
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: P.S. Red I (2019) Listen Album

71

5

Secret Sensation

TK From Ling Tosite Sigure

4:52
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

4

6

Moving On

TK From Ling Tosite Sigure

4:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: P.S. Red I (2019) Listen Album

21

7

Fantastic Magic

TK From Ling Tosite Sigure

4:08
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

3

8

Wonder Palette

TK From Ling Tosite Sigure

5:02
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

3

9

White Silence

TK From Ling Tosite Sigure

6:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Flowering (2012) Listen Album

4

10

Signal

TK From Ling Tosite Sigure

5:18
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

2

11

Addictive Dancer

TK From Ling Tosite Sigure

4:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

3

12

White Out

TK From Ling Tosite Sigure

5:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

2

13

Showcase Reflection

TK From Ling Tosite Sigure

3:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

2

14

Jewel Of Sin (罪の宝石)

TK From Ling Tosite Sigure

3:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

2

15

Invalid Phrase

TK From Ling Tosite Sigure

5:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

4

16

Unravel

TK From Ling Tosite Sigure

3:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

TK; Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

2

17

Kalei De Scope

TK From Ling Tosite Sigure

3:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

2

18

Shinkiro

TK From Ling Tosite Sigure

5:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

2

19

Dramatic Slow Motion

TK From Ling Tosite Sigure

3:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

2

20

Spiral Parade

TK From Ling Tosite Sigure

4:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Fantastic Magic (2014) Listen Album

2

21

Dead End Complex

TK From Ling Tosite Sigure

4:30
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: White Noise (2016) Listen Album

2

Beat

P.S. Red I

TK From Ling Tosite Sigure

4:16
Lossless

Playback -> Nhật

Album: P.S. Red I (2019) Listen Album

6

23

Abnormal Trick

TK From Ling Tosite Sigure

4:01
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Flowering (2012) Listen Album

1

24

Flower

TK From Ling Tosite Sigure

4:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Flowering (2012) Listen Album

1

25

Phase To Phrase

TK From Ling Tosite Sigure

3:29
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Flowering (2012) Listen Album

1

Album: TK From Ling Tosite Sigure
Chou no Tobu Suisou [Digital release] (2020)
TK from Ling tosite sigure
320kbps
Katharsis ("Tokyo Ghoul:re 2" OP Theme) (2018)
TK From Ling Tosite Sigure
Lossless
Melt (Single) (2019)
TK From Ling Tosite Sigure; Suis
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)