Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: TT. Thích Chân Quang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Phật về như trong cơn mơ

TT. Thích Chân Quang

6:11
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

29

2

Về phía mặt trời

TT. Thích Chân Quang

4:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang

21

3

Lời Khấn Nguyện

TT. Thích Chân Quang

7:19
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

99

4

Lòng Biết Ơn

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

106

5

Phật Ơi! (Chùa Phật Quang)

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

85

6

Về Chùa Nghe Em

TT. Thích Chân Quang

4:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

54

7

Nói với nhau

TT. Thích Chân Quang

6:21
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

24

8

3:18
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

23

9

Gửi Theo Con

TT. Thích Chân Quang

3:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

14

10

Trở về Chân Như (Live)

TT. Thích Chân Quang

6:13
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Uy Thi Ca

17

11

Vì đâu ta có mùa xuân

TT. Thích Chân Quang

5:09
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

16

12

1:46
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

13

13

13:43
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

82

14

Gửi Theo Con (Khoá Hè 2018)

TT. Thích Chân Quang

3:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

49

15

Vì Đạo Thiêng

TT. Thích Chân Quang

3:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

37

16

Thương đệ tử

TT. Thích Chân Quang

5:28
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

37

17

Tiếng Chuông Khuya

TT. Thích Chân Quang

6:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Giác An

13

18

Ánh sáng Phật về (Tiếng Hoa)

TT. Thích Chân Quang

5:21
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang

17

19

Rừng ơi

TT. Thích Chân Quang

9:28
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

24

Beat

Từng Ngày Con Nhớ Phật

TT. Thích Chân Quang

5:51
Lossless

Playback -> Việt Nam

TT. Thích Chân Quang

17

21

7:50
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

50

22

Tôn Kính Phật (2015)

TT. Thích Chân Quang

4:29
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

26

23

Lời Khấn Nguyện (2014)

TT. Thích Chân Quang

7:58
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

23

24

Xin Được Làm Hạt Bụi

TT. Thích Chân Quang

5:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

63

25

Vì Đạo thiêng

TT. Thích Chân Quang

3:26
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

28

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)