Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: TWICE
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: What Is Love? (Japanese Ver.) 190295478094 (2019) Listen Album

969

2

Likey

Twice

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: twicetagram (2017) Listen Album

69.212

3

Heart Shaker

Twice

3:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Merry & Happy (Repackage) (2017) Listen Album

25.825

4

3:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Wheesung (Realslow); Anne Judith Wik; Andreas Baertels; Jonatan Gusmark; Ludvig Evers a.k.a Moonshine; Cazzi Opeia; Oh Seung Eun; Album: Summer Nights (EP) JYPK-1011 (2018) Listen Album

5.224

5

Yes Or Yes

Twice

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Yes Or Yes (EP) JYPK-1039 (2018) Listen Album

13.847

6

Cheer Up

Twice

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Page Two (EP) JYPK-0652 (2016) Listen Album

50.915

7

3:57
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: BDZ -Repackage- (Regular) WPCL-12984 (2019) Listen Album

747

8

Like Ooh-Ahh

Twice

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

37.687

9

Knock Knock

Twice

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

17.711

10

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: What Is Love? (EP) JYPK-1006 (2018) Listen Album

6.896

11

BDZ

Twice

3:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: BDZ -Repackage- (Regular) WPCL-12984 (2019) Listen Album

192

12

3:27
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Mayu Wakisaka; Album: Likey (Japanese Version) (Single) (2019) Listen Album

733

13

TT

Twice

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Sam Lewis; Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

26.166

14

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Year Of 'YES' (EP) JYPK-1046 (2018) Listen Album

3.731

15

Signal

Twice

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Signal (The 4th Mini Album) (2017) Listen Album

33.068

16

2:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

2.868

17

After Moon

Twice

3:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Year Of 'YES' (EP) JYPK-1046 (2018) Listen Album

210

18

Wishing

Twice

4:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Eri Osanai; Albi Albertsson; Kanata Okajima; Album: BDZ -Repackage- (Regular) WPCL-12984 (2019) Listen Album

137

19

Jelly Jelly

Twice

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

East4A; Ashley Mounts; Kim Hee-Deok; Joul; Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

2.073

20

Candy Pop

Twice

3:22
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Min Lee "collapsedone"; Mayu Wakisaka; Album: Candy Pop (EP) WPCL-12820 (2018) Listen Album

5.624

21

Like A Fool

Twice

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

6.477

22

Yes Or Yes

Twice

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Year Of 'YES' (EP) JYPK-1046 (2018) Listen Album

520

23

3:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

5.936

24

3:04
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: One More Time (2017) Listen Album

2.313

25

Candy Boy

Twice

2:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

4.389

Album: TWICE
What Is Love? (Japanese Ver.) 190295478094 (2019)
Twice
Lossless
twicetagram (2017)
Twice
Lossless
Merry & Happy (Repackage) (2017)
Twice
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)