Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Taemin
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Trap

Henry; Kyuhyun; Taemin

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Misfit; Svante Halldin; Emilh Tigerlantz; Geraldo Sandell; Album: Trap (EP) (2013) Listen Album

48.059

2

Move

Taemin

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Curtis A. Richardson; Adien Lewis; Angélique Cinélu; Seo Ji-Eum; Album: Move (The 2nd Album) (2017) Listen Album

6.431

3

Want

Taemin

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; Tooji Keshtkar; Mats Koray Genc; Saima Mian; Anne Judith Stokke Wik; Nermin Harambasic; Ronny Vidar Svendsen; Jonas Bjordal; Martin Mulholland; Album: Want (EP) SMK-1054 (2019) Listen Album

1.319

4

Trap

Henry; Taemin

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Svante Halldin; Emilh Tigerlantz; Geraldo Sandell; Misfit; Album: Trap (EP) (2013) Listen Album

3.171

5

Drip Drop

Taemin

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Press It (2016) Listen Album

2.940

6

Famous

Taemin

3:00
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Famous (EP) (2019) Listen Album

12

7

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Press It (2016) Listen Album

3.699

8

Hypnosis

Taemin

4:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Press It (2016) Listen Album

883

9

Snow Flower

Taemin

4:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: MOVE-ing – The 2nd Album Repackage (2017) Listen Album

342

10

3:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Taemin (Regular) UPCH-20499 (2018) Listen Album

137

11

Shadow

Taemin

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Want (EP) SMK-1054 (2019) Listen Album

255

12

Danger

Taemin

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Thomas Troelson; Remee S Jackma; Seo Ji Eum; Album: Ace (EP) (2014) Listen Album

6.257

13

Heart Stop

Taemin; Seulgi

2:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Move (The 2nd Album) (2017) Listen Album

591

14

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Goodbye (Sayonara Hitori) (EP) (2016) Listen Album

181

15

Famous

Taemin

3:00
261kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

163

16

5:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: MOVE-ing – The 2nd Album Repackage (2017) Listen Album

195

17

Day and Night

Taemin

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

MonoTree; Taemin; Album: MOVE-ing – The 2nd Album Repackage (2017) Listen Album

1.185

18

Never Forever

Taemin

2:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Want (EP) SMK-1054 (2019) Listen Album

230

19

Soldier

Taemin

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Press It (2016) Listen Album

1.411

20

3:47
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Press Your Number (Japanese Version) (2016) Listen Album

180

21

Move

Taemin

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Curtis A. Richardson; Adien Lewis; Angélique Cinélu; Seo Ji-Eum; Album: MOVE-ing – The 2nd Album Repackage (2017) Listen Album

523

22

5:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: MOVE-ing – The 2nd Album Repackage (2017) Listen Album

242

23

Eclipse

Taemin

3:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Eclipse (Single) (2018) Listen Album

147

24

Holy Water

Taemin

3:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Taemin (Regular) UPCH-20499 (2018) Listen Album

118

25

Truth

Taemin

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Want (EP) SMK-1054 (2019) Listen Album

211

Album: Taemin
Trap (EP) (2013)
Henry; Kyuhyun; Taemin
Lossless
Move (The 2nd Album) (2017)
Taemin
Lossless
Want (EP) SMK-1054 (2019)
Taemin
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)