Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Take That
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: KuschelRock Vol.10 CD1 (1996) Listen Album

29.837

2

Rule The World

Take That

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 68 CD1 (2007) Listen Album

19.382

3

Patience

Take That

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 66 CD1 (2007) Listen Album

9.617

4

Back For Good

Take That

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Best Singles Of All Time - The Nineties Disc.7 (1999) Listen Album

131

5

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Super Groups of 1997 159237 (1997) Listen Album

1.084

6

Back For Good

Take That

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Love Disc.3 (2016) Listen Album

2.543

7

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rule The World (Single) (2007) Listen Album

335

8

4:09
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Gary Barlow; Album: Never Forget (The Ultimate Collection) ASIN-B000BMPQUG (2005) Listen Album

554

9

Babe

Take That

4:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Kuschelrock 26 CD2 88691 92151 2 (2012) Listen Album

4.832

10

Get Ready For It

Take That

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: III (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

4.948

11

Kidz

Take That

4:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Progressed (2011) Listen Album

3.444

12

Rule The World

Take That

4:58
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beautiful World (Tour Souvenir Edition) 174713-3 (2007) Listen Album

876

13

Back For Good

Take That

4:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Now That's What I Call Music 30 Years CD1 (2013) Listen Album

5

14

Shine

Take That

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beautiful World (2006) Listen Album

470

15

A Milion Love Song

Take That

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Donald Boyce; Gary Barlow; Robert Mickens; Claydes Smith; Dennis Thomas, Richard Westfield, George Brown, Alex Michael Gifford; James Taylor; Eumir Deodato; Robert Bell; Album: Voices CD2 (2015) Listen Album

156

16

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: The All Times Greatest Love Songs (CD1) (2001) Listen Album

1.713

17

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Album: Take That & Party (1992) Listen Album

1.045

18

Pray

Take That

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Album: Everything Changes (1993) Listen Album

1.153

19

Sure

Take That

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Mark Owen; Robbie Williams; Album: Nobody Else (1995) Listen Album

317

20

Patience

Take That

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beautiful World (2006) Listen Album

1.243

21

These Days

Take That

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: III (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

2.025

22

Let In The Sun

Take That

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: III (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

774

23

Give You My Love

Take That

2:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: III (Deluxe Edition) (2014) Listen Album

929

24

Babe

Take That

4:56
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Never Forget (The Ultimate Collection) ASIN-B000BMPQUG (2005) Listen Album

742

25

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wonderland (Deluxe Edition) 572 673-2 (2017) Listen Album

83

Album: Take That
KuschelRock Vol.10 CD1 (1996)
Take That
Lossless
Now That's What I Call Music! 68 CD1 (2007)
Take That
Lossless
Now That's What I Call Music! 66 CD1 (2007)
Take That
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)