Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Take That
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: KuschelRock Vol.10 CD1 (1996) Listen Album

31.619

2

Back For Good

Take That

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Love Disc.3 (2016) Listen Album

3.531

3

Rule The World

Take That

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 68 CD1 (2007) Listen Album

20.210

4

4:22
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Odyssey (2018) Listen Album

37

5

Get Ready For It

Take That

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: III (2015 Edition) (2015) Listen Album

514

6

Back For Good

Take That

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: KuschelRock Vol.25 CD3 (2011) Listen Album

161

7

Back For Good

Take That

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That

49

8

Back For Good

Take That

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: KuschelRock Happy Birthday (1997) Listen Album

103

9

Back For Good

Take That

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Album: Nobody Else (1995) Listen Album

106

10

When We Were Young

Take That

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Progressed (2011) Listen Album

396

11

Kidz

Take That

4:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Progressed (2011) Listen Album

3.516

12

Love Love

Take That

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Progressed (2011) Listen Album

3.077

13

Patience

Take That

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Now That's What I Call Music! 66 CD1 (2007) Listen Album

9.822

14

Babe

Take That

4:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Romantic Collection - Volume 1 Listen Album

947

15

Back For Good

Take That

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: DW's Collection 35 (2012) Listen Album

300

16

Everything Changes

Take That

3:35
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Gary Barlow; Michael Ward; Eliot Kennedy; Cary Baylis; Album: Never Forget (The Ultimate Collection) ASIN-B000BMPQUG (2005) Listen Album

600

17

Babe

Take That

4:56
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Never Forget (The Ultimate Collection) ASIN-B000BMPQUG (2005) Listen Album

799

18

3:54
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Gary Barlow; Album: Never Forget (The Ultimate Collection) ASIN-B000BMPQUG (2005) Listen Album

658

19

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Odyssey (2018) Listen Album

25

20

3:57
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Odyssey (2018) Listen Album

26

21

Back For Good

Take That

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: KuschelRock Vol.9 CD1 (1995) Listen Album

230

22

When We Were Young

Take That

4:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Progressed (2011) Listen Album

2.359

23

Everything Changes

Take That

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Michael Ward; Eliot Kennedy; Cary Baylis; Album: Everything Changes (1993) Listen Album

462

24

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gary Barlow; Album: Everything Changes (1993) Listen Album

233

25

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Take That; Album: Absolute Gold Disc 1 (1996) Listen Album

821

Album: Take That
KuschelRock Vol.10 CD1 (1996)
Take That
Lossless
Now That's What I Call Love Disc.3 (2016)
Take That
Lossless
Now That's What I Call Music! 68 CD1 (2007)
Take That
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)