Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tales Of Ratatösk
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Intro

Tales Of Ratatösk

1:30
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

38

2

Fire And Ice

Tales Of Ratatösk

4:21
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

15

3

Tell Your Tale

Tales Of Ratatösk

4:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

2

4

The Traveller's Song

Tales Of Ratatösk

4:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

1

5

We Have No Fear

Tales Of Ratatösk

4:27
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

64

6

Fimbulwinter

Tales Of Ratatösk

7:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

56

7

Jormundar

Tales Of Ratatösk

4:33
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

47

8

Battle Of The Doomed Gods

Tales Of Ratatösk

3:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

143

9

Andro

Tales Of Ratatösk

5:29
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Rise & Decay (2019) Listen Album

113

10

Ezer Titok

Tales Of Evening

5:36
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

229

Beat

Intro

Tales Of Evening

1:14
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

82

12

Hagyj Repülni

Tales Of Evening

5:17
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

143

13

A Szel Feltamad

Tales Of Evening

4:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

191

14

Elveszett Magam

Tales Of Evening

4:29
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

128

15

Lelekvihar

Tales Of Evening

5:46
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

119

16

Lerajzollak

Tales Of Evening

3:04
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

153

17

Útravaló

Tales Of Evening

2:31
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

137

Beat

Outro

Tales Of Evening

1:15
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Szilánkok (2015) Listen Album

111

Beat

Intro

Tales Of Evening

1:03
320kbps

Playback -> Nước khác

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

93

20

Álmodd Újra

Tales Of Evening

4:04
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

108

21

Hajléktalan Lélek

Tales Of Evening

4:14
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

117

22

Lázadás

Tales Of Evening

3:54
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

94

23

Az Én Csodám

Tales Of Evening

4:23
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

98

24

Credo

Tales Of Evening

4:17
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

108

25

Inkabb Egyedul

Tales Of Evening

3:46
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Hajléktalan lélek (2012) Listen Album

102

Album: Tales Of Ratatösk
Rise & Decay (2019)
Tales Of Ratatösk
320kbps
Szilánkok (2015)
Tales Of Evening
320kbps
Hajléktalan lélek (2012)
Tales Of Evening
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)