Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tan Dun
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

8:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tan Dun; Album: Ghost Opera 79445-2 (1997) Listen Album

287

2

Act II. Earth Dance

Tan Dun; Kronos Quartet

6:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tan Dun; Album: Ghost Opera 79445-2 (1997) Listen Album

216

3

Act III. Dialogue With "Little Cabbage"

Tan Dun; Kronos Quartet

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tan Dun; Album: Ghost Opera 79445-2 (1997) Listen Album

241

4

Act IV. Metal And Stone

Tan Dun; Kronos Quartet

10:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tan Dun; Album: Ghost Opera 79445-2 (1997) Listen Album

293

5

Act V. Song Of Paper

Tan Dun; Kronos Quartet

6:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tan Dun; Album: Ghost Opera 79445-2 (1997) Listen Album

234

Beat

On Taoism

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

13:28
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

160

Beat

Orchestral Theatre I

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

20:20
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

141

Beat

Animals At Full Moon

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

2:54
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

155

Beat

Ad Parnassum

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

2:38
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

131

Beat

Twittering Machine

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

1:06
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

141

Beat

Intoxication

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

2:34
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

149

Beat

J.S. Bach

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

1:35
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

241

Beat

Death And Fire

Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra

2:20
Lossless

Playback -> Hoa

Tan Dun; Album: On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993) Listen Album

162

Beat

Sorrow

Tan Dun

4:02
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

186

Beat

Farewell

Tan Dun

2:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

171

Beat

3:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

231

Beat

The Eternal Vow

Tan Dun

3:01
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

159

Beat

2:16
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

141

Beat

Night Fight

Tan Dun

3:10
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

181

Beat

Silk Road

Tan Dun

3:08
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

149

Beat

To The South

Tan Dun

2:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

137

Beat

4:23
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

152

Beat

The Encounter

Tan Dun

2:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

149

Beat

4:33
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

144

Beat

3:46
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000) Listen Album

118

Album: Tan Dun
Ghost Opera 79445-2 (1997)
Tan Dun; Kronos Quartet
Lossless
On Taoism, Orchestral Theatre 1, Death And Fire (1993)
Tan Dun; BBC Scottish Symphony Orchestra
Lossless
Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
Tan Dun
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)