Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Thanh Tú
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:57
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Hưng (2019)

585

2

0:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Hưng (2019)

1.017

3

Cải Lương: Bên Cầu Dệt Lụa (1/5)

Thanh Nga; Thanh Sang; Văn Nga; Thanh Tú; Bảo Quốc; Chí Hiếu; Ngọc Nuôi; Kim Hương; Minh Hùng

18:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thế Châu; Album: Cải Lương - Bên Cầu Dệt Lụa (Pre 75) Listen Album

2.600

4

Cải Lương: Đoạn Tuyệt (1/4)

Thanh Nga; Thành Được; Ngọc Giàu; Ngọc Nuôi; Bà Năm Sa Đéc; Thanh Tú; Kim Quang; Minh Điển; Duy Lân

24:08
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Duy Lân; Album: Cải Lương - Đoạn Tuyệt (Pre 75) Listen Album

2.723

5

Cải Lương: Đoạn Tuyệt (3/4)

Thanh Nga; Thành Được; Ngọc Giàu; Ngọc Nuôi; Bà Năm Sa Đéc; Thanh Tú; Kim Quang; Minh Điển; Duy Lân

17:52
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Duy Lân; Album: Cải Lương - Đoạn Tuyệt (Pre 75) Listen Album

2.004

6

Cải Lương: Đoạn Tuyệt (4/4)

Thanh Nga; Thành Được; Ngọc Giàu; Ngọc Nuôi; Bà Năm Sa Đéc; Thanh Tú; Kim Quang; Minh Điển; Duy Lân

11:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Duy Lân; Album: Cải Lương - Đoạn Tuyệt (Pre 75) Listen Album

2.015

7

5:23
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Thiên Vĩnh

310

8

Anh Buồn Em Thương

Thanh Phong; Thanh Tú

5:41
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

480

9

6:42
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Kiên Giang; Album: Cải Lương - Thuyền Trăng Trên Bến Ngũ Hồ (Pre 75) Listen Album

1.572

10

Cải Lương: Một Trang Tình Sử (4/4)

Thanh Nga; Thành Được; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Lệ Thuỷ; Thanh Tú; Tám Vân; Minh Điền; Kim Quang; Chí Hiếu

9:30
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Khâm; Album: Cải Lương - Một Trang Tình Sử (Pre 75) Listen Album

2.104

11

Cải Lương: Đoạn Tuyệt (2/4)

Thanh Nga; Thành Được; Ngọc Giàu; Ngọc Nuôi; Bà Năm Sa Đéc; Thanh Tú; Kim Quang; Minh Điển; Duy Lân

11:35
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Duy Lân; Album: Cải Lương - Đoạn Tuyệt (Pre 75) Listen Album

1.998

12

Cải Lương: Một Trang Tình Sử (1/4)

Thanh Nga; Thành Được; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Lệ Thuỷ; Thanh Tú; Tám Vân; Minh Điền; Kim Quang; Chí Hiếu

13:13
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Khâm; Album: Cải Lương - Một Trang Tình Sử (Pre 75) Listen Album

2.452

13

Cải Lương: Một Trang Tình Sử (2/4)

Thanh Nga; Thành Được; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Lệ Thuỷ; Thanh Tú; Tám Vân; Minh Điền; Kim Quang; Chí Hiếu

12:34
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Khâm; Album: Cải Lương - Một Trang Tình Sử (Pre 75) Listen Album

2.216

14

Cải Lương: Một Trang Tình Sử (3/4)

Thanh Nga; Thành Được; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Lệ Thuỷ; Thanh Tú; Tám Vân; Minh Điền; Kim Quang; Chí Hiếu

9:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Khâm; Album: Cải Lương - Một Trang Tình Sử (Pre 75) Listen Album

2.050

15

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (2/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

29:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

1.659

16

Cải Lương: Bên Cầu Dệt Lụa (1/2)

Thanh Sang; Thanh Nga; Bảo Quốc; Văn Nga; Kim Hương; Minh Hùng; Thanh Tú; Chí Hiếu; Ngọc Nuôi

45:38
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thế Châu; Album: Cải Lương - Bên Cầu Dệt Lụa (Tape) Listen Album

2.256

17

Cải Lương: Bên Cầu Dệt Lụa (2/2)

Thanh Sang; Thanh Nga; Bảo Quốc; Văn Nga; Kim Hương; Minh Hùng; Thanh Tú; Chí Hiếu; Ngọc Nuôi

45:25
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thế Châu; Album: Cải Lương - Bên Cầu Dệt Lụa (Tape) Listen Album

2.053

18

Học Trò

Lương Minh Trang; Thanh Tú

4:19
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Bình Nguyên

1.025

19

Luyến Tiếc

Thanh Tú

5:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Tú

433

20

4:11
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

2.609

21

3:16
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Bảo Thạch

4.818

22

3:51
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Thiên Vĩnh

265

23

4:04
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyễn Đình Vũ

154

24

5:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Huỳnh Thiên Vĩnh

872

25

Một Thời Áo Trắng

Lương Minh Trang; Thanh Tú

4:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyễn Văn Hiên (2014)

2.109

Album: Thanh Tú
Cải Lương - Bên Cầu Dệt Lụa (Pre 75)
Thanh Nga; Thanh Sang; Văn Nga; Thanh Tú; Bảo Quốc; Chí Hiếu; Ngọc Nuôi; Kim Hương; Minh Hùng
Lossless
Cải Lương - Đoạn Tuyệt (Pre 75)
Thanh Nga; Thành Được; Ngọc Giàu; Ngọc Nuôi; Bà Năm Sa Đéc; Thanh Tú; Kim Quang; Minh Điển; Duy Lân
Lossless
Cải Lương - Thuyền Trăng Trên Bến Ngũ Hồ (Pre 75)
Thanh Nga; Thanh Tú
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)