Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiết Chi Khiêm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Diễn Viên (演員)

Tiết Chi Khiêm

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Gentleman (Quý Ông; 绅士) (2015) Listen Album

2.684

2

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiết Chi Khiêm (2006) Listen Album

937

3

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

730

4

Xấu Xí (丑八怪)

Tiết Chi Khiêm

4:08
Lossless
01-jacky_xue-ugly.flac Title: 丑八怪 Artist: 薛之谦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngoài Ý Muốn (意外) (2013) Listen Album

579

5

4:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Several Of (几个薛之谦) (2012) Listen Album

1.390

6

Kẻ Xấu Xí (丑八怪)

Tiết Chi Khiêm

3:39
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

442

7

Quý Ông (紳士)

Tiết Chi Khiêm

4:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Gentleman (Quý Ông; 绅士) (2015) Listen Album

1.328

8

Kỳ Thực (其实)

Tiết Chi Khiêm

4:02
Lossless
08-jacky_xue-actually.flac Title: 其实 Artist: 薛之谦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngoài Ý Muốn (意外) (2013) Listen Album

240

9

Vừa Đủ (剛剛好)

Tiết Chi Khiêm

4:10
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2016)

17

10

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 深深愛過你 (2008) Listen Album

264

11

Người Yêu Của Tôi (给我的爱人)

Tiết Chi Khiêm; Jacky Xue

4:46
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiết Chi Khiêm / Jacky Xue

254

12

4:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiết Chi Khiêm / Jacky Xue

232

13

5:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Several Of (几个薛之谦) (2012) Listen Album

720

14

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Several Of (几个薛之谦) (2012) Listen Album

271

15

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

648

16

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

336

17

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 深深愛過你 (2008) Listen Album

319

18

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 深深愛過你 (2008) Listen Album

270

19

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiết Chi Khiêm (2006) Listen Album

155

20

认真的雪 / Tuyết Chân Thật

薛之谦; Tiết Chi Khiêm

4:19
64kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

5.621

21

Người Yêu Của Tôi (给我的爱人)

Tiết Chi Khiêm; Jacky Xue; 薛之谦

4:46
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Tiết Chi Khiêm / Jacky Xue / 薛之谦

189

22

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Several Of (几个薛之谦) (2012) Listen Album

304

23

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

435

24

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

420

25

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 未完成的歌 (2009) Listen Album

568

     
Album: Tiết Chi Khiêm
Gentleman (Quý Ông; 绅士) (2015)
Tiết Chi Khiêm
Lossless
Tiết Chi Khiêm (2006)
Tiết Chi Khiêm
Lossless
未完成的歌 (2009)
Tiết Chi Khiêm
Lossless
Xem thêm...

Tiết Chi Khiêm

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)