Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Không Đủ Thông Minh (不够聪明)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Đủ Thông Minh (不够聪明) (2021) Listen Album

17

2

Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồ Hàn; Album: Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头) (2021) Listen Album

17

3

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (EP) (2021) Listen Album

3.711

4

Thính Hí (听戏)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nam Tê

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Hiểu Du; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; HoranTeo; Album: Thính Hí (听戏) (Single) (2022) Listen Album

5

Beat

Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Trương Nghệ Phỉ; Ngũ Uy; Album: Bóng Dáng Của Anh (他的影子) (Single) (2021) Listen Album

5

6

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021) Listen Album

3.209

7

Thẩm Viên Ngoại (沈园外)

A YueYue; Lệ Cách; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外) (Single) (2021) Listen Album

1.851

8

Chùm Sao Phong Tượng (风象星座)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nhất Dũng

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chùm Sao Phong Tượng (风象星座) (2021) Listen Album

11

9

Huyền Thiên Sách Sĩ (玄天策士)

Lệ Cách; Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thẩm Thu Ly; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Vu Cẩn; Album: Huyền Thiên Sách Sĩ (玄天策士) (Single) (2022) Listen Album

3

10

Nơi Nơi Đều Là Anh (无一不是你) (DJ名龙版)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Thập Tam; Lôi Tráng; Triệu Bích Lập; Album: Nơi Nơi Đều Là Anh (无一不是你) (Single) (2021) Listen Album

19

11

Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下)

Lệ Cách; Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下) (2021) Listen Album

98

12

Phó Nhân Gian (赴人间)

Trà Nhị Nương; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phó Nhân Gian (赴人间) (2021) Listen Album

18

13

Hồng Mai Phi (红梅妃)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021) Listen Album

580

14

Từ Biệt Kinh Thành Khúc (辞别京城曲)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Biệt Kinh Thành Khúc (辞别京城曲) (2021) Listen Album

17

15

U Mộng Ký (幽梦记)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Thiệu Dung; Album: U Mộng Ký (幽梦记) (2021) Listen Album

14

16

Tâm Hoa Nhi (心花儿)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Tố Băng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Trần Nguyên Bác; Album: Tâm Hoa Nhi (心花儿) (Single) (2022) Listen Album

7

17

Tình Yêu Mãi Không Kết Thúc (爱永不过期)

Triệu Mạn Y Mï; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thẩm Thu Ly; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; HoranTeo; Album: Tình Yêu Mãi Không Kết Thúc (爱永不过期) (Single) (2022) Listen Album

3

18

Lệch Hướng (偏航)

A YueYue; Lệ Cách; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lệ Cách; Triệu Tố Băng; Mã Tiểu Tiên Maorro; Album: Lệch Hướng (偏航) (Single) (2022) Listen Album

4

Beat

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Remix)

M - A; Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:57
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Album: Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) (Remix) (EP) (2022) Listen Album

2

Beat

Đứng Ngoài Cuộc (置身事外)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:33
Lossless

Playback -> Hoa

Nam Linh Tử; Trần Lâm Len; Album: Đứng Ngoài Cuộc (置身事外) (Single) (2021) Listen Album

11

21

Trúc Mã Khứu Thanh Mai (竹马嗅青梅)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trúc Mã Khứu Thanh Mai (竹马嗅青梅) (2021) Listen Album

22

22

Anh Nói (你说)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Anh Nói (你说) (2021) Listen Album

20

23

Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全) (2021) Listen Album

63

24

Vũ Đình Vân Thư Quyển (雨停云舒卷)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Lệ Cách

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Đình Vân Thư Quyển (雨停云舒卷) (2021) Listen Album

20

25

Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

2:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华) (2021) Listen Album

11

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Không Đủ Thông Minh (不够聪明) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương
Lossless
Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương
Lossless
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (EP) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)