Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Thẩm Viên Ngoại (沈园外)

A YueYue; Lệ Cách; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外) (Single) (2021) Listen Album

1.482

2

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021) Listen Album

2.826

3

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021) Listen Album

2.541

4

Giang Thượng Vãn Phong Ngâm (江上晚风吟)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giang Thượng Vãn Phong Ngâm (江上晚风吟) (Single) (2021) Listen Album

251

5

Nguyệt Lão Mặc Họa (月老墨画)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nguyệt Lão Mặc Họa (月老墨画) (2021) Listen Album

25

6

Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全) (2021) Listen Album

54

7

Chùm Sao Phong Tượng (风象星座)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nhất Dũng

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chùm Sao Phong Tượng (风象星座) (2021) Listen Album

8

8

Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồ Hàn; Album: Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头) (2021) Listen Album

17

Beat

Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:42
Lossless

Playback -> Hoa

Trương Nghệ Phỉ; Ngũ Uy; Album: Bóng Dáng Của Anh (他的影子) (Single) (2021) Listen Album

5

10

Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下)

Lệ Cách; Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下) (2021) Listen Album

83

11

Một Mảnh Phiển Muộn (一纸惆怅)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Mảnh Phiển Muộn (一纸惆怅) (2021) Listen Album

33

12

Đứng Ngoài Cuộc (置身事外)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Linh Tử; Trần Lâm Len; Album: Đứng Ngoài Cuộc (置身事外) (Single) (2021) Listen Album

57

Beat

Đứng Ngoài Cuộc (置身事外)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:33
Lossless

Playback -> Hoa

Nam Linh Tử; Trần Lâm Len; Album: Đứng Ngoài Cuộc (置身事外) (Single) (2021) Listen Album

6

14

Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

2:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华) (2021) Listen Album

9

15

Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Lệ Cách; Hoán Ngữ

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河) (2021) Listen Album

18

16

Bán Sinh Hí (半生戏)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bán Sinh Hí (半生戏) (2021) Listen Album

20

17

Nơi Nơi Đều Là Anh (无一不是你) (DJ名龙版)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Thập Tam; Lôi Tráng; Triệu Bích Lập; Album: Nơi Nơi Đều Là Anh (无一不是你) (Single) (2021) Listen Album

19

18

Khúc Nhạc Cuối (曲终)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khúc Nhạc Cuối (曲终) (2021) Listen Album

36

19

Tử Quy (子规)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tử Quy (子规) (2021) Listen Album

15

20

Tương Linh (将伶)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Sâm; A Tử Tương; Trần Nguyên Bác; Album: Tương Linh (将伶) (Single) (2021) Listen Album

7

21

Chờ Gió Nổi (等风吹)

Bất Thị Hoa Hỏa Nha ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Tư Miểu; Tiểu Điền Thích Viết Nhạc; Kaki Moroyang; Mã Tiểu Tiên Maorro; Album: Chờ Gió Nổi (等风吹) (Single) (2021) Listen Album

53

22

Trở Về Mùa Hạ (回到夏天)

Ngạo Thất Gia ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lôi Tráng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Trở Về Mùa Hạ (回到夏天) (Single) (2020) Listen Album

143

23

Hồng Mai Phi (红梅妃)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021) Listen Album

498

24

Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Sâm; Hạ Tử Linh; Phong Tử; Album: Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光) (Single) (2021) Listen Album

86

25

Đêm Chưa Tàn (夜未央) (Hợp Xướng Bản; 合唱版)

Chước Yêu; Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỷ; Album: Đêm Chưa Tàn (夜未央) (Hợp Xướng Bản / 合唱版) (2021) Listen Album

41

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Thẩm Viên Ngoại (沈园外) (Single) (2021)
A YueYue; Lệ Cách; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (Single) (2021)
Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)