Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Vân Hoang Chi Gian (云荒之间)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vân Hoang Chi Gian (云荒之间) (2020) Listen Album

21

27

Tử Quy Tử Quy (子归子归)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tử Quy Tử Quy (子归子归) (2020) Listen Album

13

28

Thuyết Thư Nhân (说书人)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Thư Nhân (说书人) (2020) Listen Album

52

29

Quân Lệnh Trạng (军令状)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồng Thất Châu; Album: Quân Lệnh Trạng (军令状) (2021) Listen Album

35

30

Kinh Từ Lệnh (京辞令)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kinh Từ Lệnh (京辞令) (2021) Listen Album

10

31

Hệ Linh Nhân (系铃人)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hệ Linh Nhân (系铃人) (2021) Listen Album

56

32

Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调) (2021) Listen Album

17

33

Túy Thời Hoan (醉时欢)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Túy Thời Hoan (醉时欢) (2021) Listen Album

25

Beat

Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Playback -> Hoa

Loan Vô Miên; Tiêu Đằng; Fsy Tiểu Nặc; Album: Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (EP) (2021) Listen Album

88

35

Bài Thơ Thứ Một Trăm Lẻ Một (第一百零一首诗)

Ngạo Thất Gia; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Điền Thích Viết Nhạc; Lô Sênh AL; Album: Bài Thơ Thứ Một Trăm Lẻ Một (第一百零一首诗) (Single) (2020) Listen Album

21

36

Bút Hạ Khách (笔下客)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bút Hạ Khách (笔下客) (2021) Listen Album

17

37

Trở Về Mùa Hạ (回到夏天)

Ngạo Thất Gia ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lôi Tráng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Trở Về Mùa Hạ (回到夏天) (Single) (2020) Listen Album

196

Beat

Trở Về Mùa Hạ (回到夏天)

Ngạo Thất Gia ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:01
Lossless

Playback -> Hoa

Lôi Tráng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Trở Về Mùa Hạ (回到夏天) (Single) (2020) Listen Album

3

39

Nê Nhân Tiểu Truyện (泥人小传)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nê Nhân Tiểu Truyện (泥人小传) (2021) Listen Album

23

40

Bướm Đêm (灯蛾)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bướm Đêm (灯蛾) (2021) Listen Album

42

41

Tắc Ngoại Ca (塞外歌)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàn Khuynh; Album: Tắc Ngoại Ca (塞外歌) (2021) Listen Album

31

42

Thư Sinh Gan (书生胆)

Chước Yêu ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lộ Thiên Phong; Khê Phong; Ngũ Uy; Album: Thư Sinh Gan (书生胆) (Single) (2021) Listen Album

38

43

Viễn Sơn Đại (远山黛)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỷ; Đường Vương Tử; Album: Viễn Sơn Đại (远山黛) (2021) Listen Album

24

44

Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chấp Bạch; Phùng Thập; Fsy Tiểu Nặc; Album: Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴) (Single) (2021) Listen Album

36

45

Bán Sinh Nhập Thoại (半生入话)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bán Sinh Nhập Thoại (半生入话) (2021) Listen Album

35

46

Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉) (2021) Listen Album

60

47

Đi Đến Sao Trời (奔赴星空)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cảnh Nghiêu; Nhị Tam Ngũ; Mã Tiểu Thiên; Album: Đi Đến Sao Trời (奔赴星空) (Single) (2021) Listen Album

390

48

Chờ Gió Nổi (等风吹)

Bất Thị Hoa Hỏa Nha ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Tư Miểu; Tiểu Điền Thích Viết Nhạc; Kaki Moroyang; Mã Tiểu Tiên Maorro; Album: Chờ Gió Nổi (等风吹) (Single) (2021) Listen Album

62

49

Liễu Trần (了尘)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tôn Anh Nam; Album: Liễu Trần (了尘) (2021) Listen Album

29

50

Tiểu Lộc Thuyết (小鹿说)

Trà Nhị Nương; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Lộc Thuyết (小鹿说) (2021) Listen Album

11

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Vân Hoang Chi Gian (云荒之间) (2020)
Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Tử Quy Tử Quy (子归子归) (2020)
Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Thuyết Thư Nhân (说书人) (2020)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)