Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Anh Nói (你说)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Anh Nói (你说) (2021) Listen Album

19

27

U Mộng Ký (幽梦记)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Thiệu Dung; Album: U Mộng Ký (幽梦记) (2021) Listen Album

14

28

Giang Thượng Khách (江上客)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Giang Thượng Khách (江上客) (2021) Listen Album

7

29

Cố Nhân Tân Vũ Từ (故人新雨词)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Tinh Nguyệt; Tiểu Ngư La Lị; Album: Cố Nhân Tân Vũ Từ (故人新雨词) (Single) (2022) Listen Album

5

30

Như Một (如一)

Bất Thị Hoa Hỏa ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Như Một (如一) (Single) (2020) Listen Album

358

31

Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下)

Lệ Cách; Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ Trên Giấy (纸上天下) (2021) Listen Album

87

32

Lắng Nghe (旁听)

Lệ Cách ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lôi Tráng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Ngũ Uy; Album: Lắng Nghe (旁听) (Single) (2021) Listen Album

14

33

Tiên Nhạc Duyên (仙乐缘)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiên Nhạc Duyên (仙乐缘) (2020) Listen Album

79

Beat

Như Một (如一)

Bất Thị Hoa Hỏa ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:11
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Như Một (如一) (Single) (2020) Listen Album

10

35

Tiểu Tửu Nhất Hồ (小酒一壶)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Tửu Nhất Hồ (小酒一壶) (2020) Listen Album

17

36

Vân Hoang Chi Gian (云荒之间)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vân Hoang Chi Gian (云荒之间) (2020) Listen Album

20

37

Tử Quy Tử Quy (子归子归)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tử Quy Tử Quy (子归子归) (2020) Listen Album

12

38

Thuyết Thư Nhân (说书人)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Thư Nhân (说书人) (2020) Listen Album

50

Beat

Thẩm Viên Ngoại (沈园外)

A YueYue ; Lệ Cách ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外) (Single) (2021) Listen Album

103

40

Quân Lệnh Trạng (军令状)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồng Thất Châu; Album: Quân Lệnh Trạng (军令状) (2021) Listen Album

33

41

Kinh Từ Lệnh (京辞令)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kinh Từ Lệnh (京辞令) (2021) Listen Album

10

42

Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Bình Tiểu Điều (清平小调) (2021) Listen Album

13

43

Túy Thời Hoan (醉时欢)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Túy Thời Hoan (醉时欢) (2021) Listen Album

22

44

Hồng Mai Phi (红梅妃)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Mai Phi (红梅妃) (2021) Listen Album

506

45

Bài Thơ Thứ Một Trăm Lẻ Một (第一百零一首诗)

Ngạo Thất Gia; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Điền Thích Viết Nhạc; Lô Sênh AL; Album: Bài Thơ Thứ Một Trăm Lẻ Một (第一百零一首诗) (Single) (2020) Listen Album

19

46

Bút Hạ Khách (笔下客)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bút Hạ Khách (笔下客) (2021) Listen Album

15

Beat

Trở Về Mùa Hạ (回到夏天)

Ngạo Thất Gia ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:01
Lossless

Playback -> Hoa

Lôi Tráng; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền; Album: Trở Về Mùa Hạ (回到夏天) (Single) (2020) Listen Album

3

48

Nê Nhân Tiểu Truyện (泥人小传)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nê Nhân Tiểu Truyện (泥人小传) (2021) Listen Album

20

49

Bướm Đêm (灯蛾)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bướm Đêm (灯蛾) (2021) Listen Album

38

50

Tắc Ngoại Ca (塞外歌)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàn Khuynh; Album: Tắc Ngoại Ca (塞外歌) (2021) Listen Album

27

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Anh Nói (你说) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu
Lossless
U Mộng Ký (幽梦记) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu
Lossless
Giang Thượng Khách (江上客) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)