Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Thư Sinh Gan (书生胆)

Chước Yêu ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lộ Thiên Phong; Khê Phong; Ngũ Uy; Album: Thư Sinh Gan (书生胆) (Single) (2021) Listen Album

37

52

Viễn Sơn Đại (远山黛)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỷ; Đường Vương Tử; Album: Viễn Sơn Đại (远山黛) (2021) Listen Album

19

53

Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chấp Bạch; Phùng Thập; Fsy Tiểu Nặc; Album: Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴) (Single) (2021) Listen Album

33

54

Bán Sinh Nhập Thoại (半生入话)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bán Sinh Nhập Thoại (半生入话) (2021) Listen Album

33

55

Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉)

Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Có Chỗ Nói Lời Bi Thương (无处话悲凉) (2021) Listen Album

57

56

Phó Nhân Gian (赴人间)

Trà Nhị Nương; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phó Nhân Gian (赴人间) (2021) Listen Album

16

57

Liễu Trần (了尘)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tôn Anh Nam; Album: Liễu Trần (了尘) (2021) Listen Album

27

58

Tiểu Lộc Thuyết (小鹿说)

Trà Nhị Nương; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Lộc Thuyết (小鹿说) (2021) Listen Album

11

59

Quân Khả Tri (君可知)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quân Khả Tri (君可知) (2021) Listen Album

20

60

Mất (失)

Lệ Cách ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Tố Băng; Thường Canh Sinh; Ngũ Uy; Album: Mất (失) (Single) (2021) Listen Album

48

61

Thích Khách (刺客)

Chước Yêu; Quốc Phong Vật Ngữ; Lệ Cách; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thích Khách (刺客) (2021) Listen Album

44

62

Cáo Từ (告辞)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Linh Tử; Fsy Tiểu Nặc; Album: Cáo Từ (告辞) (Single) (2021) Listen Album

16

63

Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trương Nghệ Phỉ; Ngũ Uy; Album: Bóng Dáng Của Anh (他的影子) (Single) (2021) Listen Album

76

64

Vô Phận (无份)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giang Sâm; Album: Vô Phận (无份) (2021) Listen Album

30

65

Điếu Tẩu (钓叟)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nhạc Tê Cốc

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vệ Mao; Từ Bân; Phong Tử; Album: Điếu Tẩu (钓叟) (Single) (2021) Listen Album

21

66

Ly Hận Khúc (离恨曲)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ly Hận Khúc (离恨曲) (2021) Listen Album

43

67

Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Diêu Lập Thành; Âm Dung Tam Hỉ; Ngũ Uy; Album: Mộng Lý Phi Hoa (梦里飞花) (Single) (2021) Listen Album

8

68

Cùng Với Anh (和你一起)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cùng Với Anh (和你一起) (2021) Listen Album

10

69

Chung (钟)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Linh Tử; Album: Chung (钟) (2021) Listen Album

19

70

Nhớ Về Tuyết (思念的雪)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhớ Về Tuyết (思念的雪) (2021) Listen Album

24

71

Viễn Hành Khách (远行客)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Viễn Hành Khách (远行客) (2021) Listen Album

8

72

Thanh Sơn Vũ Mộ (青山雨暮)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; La Chi Hào; Doãn Tích Miên

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Đệ; La Sâm Đào; Album: Thanh Sơn Vũ Mộ (青山雨暮) (2021) Listen Album

15

73

Hoàng Hôn Ngàn Dặm (暮色千里)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoàng Hôn Ngàn Dặm (暮色千里) (2021) Listen Album

23

74

Kén (蛹)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mặc Trăn; Album: Kén (蛹) (2021) Listen Album

16

75

Xuyên Hoa Quá (穿花过)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuyên Hoa Quá (穿花过) (2021) Listen Album

10

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Thư Sinh Gan (书生胆) (Single) (2021)
Chước Yêu ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Viễn Sơn Đại (远山黛) (2021)
Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Khoái Tuyết Thời Tình (快雪时晴) (Single) (2021)
Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)