Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

76

Thanh Sơn Vũ Mộ (青山雨暮)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; La Chi Hào; Doãn Tích Miên

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Đệ; La Sâm Đào; Album: Thanh Sơn Vũ Mộ (青山雨暮) (2021) Listen Album

15

77

Hoàng Hôn Ngàn Dặm (暮色千里)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoàng Hôn Ngàn Dặm (暮色千里) (2021) Listen Album

23

78

Kén (蛹)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mặc Trăn; Album: Kén (蛹) (2021) Listen Album

17

79

Xuyên Hoa Quá (穿花过)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuyên Hoa Quá (穿花过) (2021) Listen Album

10

80

Đứng Ngoài Cuộc (置身事外)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Linh Tử; Trần Lâm Len; Album: Đứng Ngoài Cuộc (置身事外) (Single) (2021) Listen Album

72

81

Chỉ Vu Tam Thiên (止于三千)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chỉ Vu Tam Thiên (止于三千) (2021) Listen Album

21

82

Lạc Nhật Chiết Hoa (落日折花)

Doãn Tích Miên ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thập Nhị Huynh; Ngũ Hương Phì Dương Quyển; Jen Châu Châu; Album: Lạc Nhật Chiết Hoa (落日折花) (Single) (2021) Listen Album

38

83

Đêm Chưa Tàn (夜未央) (Hợp Xướng Bản; 合唱版)

Chước Yêu; Doãn Tích Miên; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỷ; Album: Đêm Chưa Tàn (夜未央) (Hợp Xướng Bản / 合唱版) (2021) Listen Album

45

84

Tử Quy (子规)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tử Quy (子规) (2021) Listen Album

16

85

Nguyệt Lão Mặc Họa (月老墨画)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nguyệt Lão Mặc Họa (月老墨画) (2021) Listen Album

51

86

Tâm Tham (心贪)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Tham (心贪) (2021) Listen Album

13

87

Khúc Nhạc Cuối (曲终)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

2:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khúc Nhạc Cuối (曲终) (2021) Listen Album

37

88

Bán Sinh Hí (半生戏)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bán Sinh Hí (半生戏) (2021) Listen Album

31

89

Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Lệ Cách; Hoán Ngữ

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河) (2021) Listen Album

22

90

Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

2:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华) (2021) Listen Album

10

91

Vũ Đình Vân Thư Quyển (雨停云舒卷)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Lệ Cách

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Đình Vân Thư Quyển (雨停云舒卷) (2021) Listen Album

19

92

Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全) (2021) Listen Album

59

93

Anh Nói (你说)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Anh Nói (你说) (2021) Listen Album

20

94

Một Mảnh Phiển Muộn (一纸惆怅)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Chước Yêu

3:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Một Mảnh Phiển Muộn (一纸惆怅) (2021) Listen Album

38

95

Nguyệt Sắc Tứ Hợp (月色四合)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nguyệt Sắc Tứ Hợp (月色四合) (2021) Listen Album

5

96

Cùng Nhau Nhìn Qua Ánh Trăng (一起看过的月光)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nam Tê

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cùng Nhau Nhìn Qua Ánh Trăng (一起看过的月光) (2021) Listen Album

15

97

Vũ Trụ Trần Ai (宇宙尘埃)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nam Tê

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Trụ Trần Ai (宇宙尘埃) (2021) Listen Album

11

98

Sự Dịu Dàng Vượt Thời Gian (永不过时的温柔)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Sự Dịu Dàng Vượt Thời Gian (永不过时的温柔) (2021) Listen Album

58

99

Đêm Chưa Tàn (夜未央)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên; Chước Yêu

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Dung Tam Hỉ Tác Khúc; Mạc Tâm Đằng; Album: Đêm Chưa Tàn (夜未央) (Single) (2021) Listen Album

32

100

Vô Tình (无晴)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Nam Tê

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thẩm Thu Ly ; Trần Nguyên Bác ; Fsy Tiểu Nặc ; Ái Tả Ca Đích Tiểu Điền ; Lệ Cách ; Trương Minh Lợi ; Thịnh Hân Viên ; Cốc Nam ; Trương Bằng Văn ; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Album: Vô Tình (无晴) (Single) (2021) Listen Album

9

Album: Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Thanh Sơn Vũ Mộ (青山雨暮) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; La Chi Hào; Doãn Tích Miên
Lossless
Hoàng Hôn Ngàn Dặm (暮色千里) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương
Lossless
Kén (蛹) (2021)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)