Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Trương Thiều Hàm...
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Phá Kén (破茧)

Trương Thiều Hàm

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tào Đức Trí; Quách Đức Tử Nghị; Văn Dĩnh Thu; Triệu Sắt; Album: Phá Kén (破茧) (Single) (2020) Listen Album

2.689

2

Aurora

Trương Thiều Hàm

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.482

3

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: ? (2019) Listen Album

2

4

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

3.561

5

Quân Cờ (棋子) (Live)

Trương Thiều Hàm; Vinida Vạn Ni Đạt

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Tứ Đích Thanh 2 EP3 (天赐的声音第二季 第3期) (2021) Listen Album

2

6

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đường Hán Tiêu; Tống Đào; Album: Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp (电视剧 你微笑时很美 影视原声带) (OST) (2021) Listen Album

37

7

Gào Thét (呐喊) (Live)

Trương Thiều Hàm; Tiêu Chiến

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 10 (中国梦之声·我们的歌 第10期) (2020) Listen Album

75

8

Hoa Trong Mơ (梦里花) (Live)

Trương Thiều Hàm

4:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ca Sĩ 2018 - Trương Thiều Hàm (2018) Listen Album

49

9

Me (我)

Trương Thiều Hàm

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: ? (2019) Listen Album

4

10

All From ME (因我而起)

Trương Thiều Hàm

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: ? (2019) Listen Album

9

11

Return (还)

Trương Thiều Hàm

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: ? (2019) Listen Album

5

12

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: ? (2019) Listen Album

7

13

Protective Colors (Màu Sắc Bảo Vệ; 保护色)

Lâm Tuấn Kiệt; Trương Thiều Hàm

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: She Says (2010) Listen Album

574

14

Đôi Cánh Vô Hình

Trương Thiều Hàm

4:21
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

421

15

Tình Yêu Trọn Vẹn (完整愛)

Chung Hân Đồng; Trương Thiều Hàm

4:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Yêu Trọn Vẹn (完整愛) (2014) Listen Album

956

16

OK Bang (OK蹦)

Trương Thiều Hàm

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

325

17

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

486

18

Sunshine And Air (阳光空气)

Trương Thiều Hàm

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

223

19

Love Is Not Wrong (爱没有错)

Trương Thiều Hàm

4:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

450

20

Love Magnetic Field (爱磁场)

Trương Thiều Hàm

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

287

21

Ingratiating (讨好)

Trương Thiều Hàm

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

521

22

Prickle Love (刺情)

Trương Thiều Hàm

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

221

23

Live At The Moment (活在此刻)

Trương Thiều Hàm

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

175

24

Never Forget You

Trương Thiều Hàm

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trương Thiều Hàm (2014) Listen Album

244

25

Bất Khả Nhị Thế (不可二世) (Live)

Trương Thiều Hàm; Đường Hán Tiêu; Lý Đại Bôn _

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Tứ Đích Thanh 2 EP12 (天赐的声音第二季 第12期) (2021) Listen Album

6

Album: Trương Thiều Hàm...
Phá Kén (破茧) (Single) (2020)
Trương Thiều Hàm
Lossless
(2019)
Trương Thiều Hàm
Lossless
Thiên Tứ Đích Thanh 2 EP3 (天赐的声音第二季 第3期) (2021)
Trương Thiều Hàm; Vinida Vạn Ni Đạt
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)