Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Trần Mạnh Tuấn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Về Quê

Trần Mạnh Tuấn

6:14
Lossless

Playback -> Việt Nam

Phó Đức Phương; Album: Về Quê (2003) Listen Album

41.563

Beat

Hạ Trắng

Trần Mạnh Tuấn

8:13
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

21.444

Thành Phố Buồn (Saxophone) (Live) - Trần Mạnh Tuấn

6:30
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Lam Phương (2014)

1.493

Beat

Quê Hương

Trần Mạnh Tuấn

5:15
Lossless

Playback -> Việt Nam

Giáp Văn Thạch; Thơ: Đỗ Trung Quân; Album: Về Quê (2003) Listen Album

16.961

Beat

Chị Tôi

Trần Mạnh Tuấn

5:35
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trần Tiến; Album: Về Quê (2003) Listen Album

14.148

Beat

Cát Bụi

Trần Mạnh Tuấn

4:16
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

19.448

Beat

Một Cõi Đi Về

Trần Mạnh Tuấn

5:52
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

18.896

Beat

Biển Nhớ

Trần Mạnh Tuấn

7:07
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

15.074

Beat

Mưa Hồng

Trần Mạnh Tuấn

4:51
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

10.402

Beat

Về Đây Nghe Em

Trần Mạnh Tuấn

7:01
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trần Quang Lộc; Album: Biển Khát (2000) Listen Album

5.335

Beat

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trần Mạnh Tuấn

6:42
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

8.410

Beat

Huyền Thoại Mẹ

Trần Mạnh Tuấn

6:01
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Về Quê (2003) Listen Album

13.031

Beat

Ngược Dòng Hương Giang

Trần Mạnh Tuấn

4:36
Lossless

Playback -> Việt Nam

Đức Trịnh; Album: Về Quê (2003) Listen Album

8.376

Beat

Tháng 4 về

Trần Mạnh Tuấn

7:12
Lossless

Playback -> Việt Nam

Album: Về Quê (2003) Listen Album

5.592

Beat

Sóng Về Đâu

Trần Mạnh Tuấn

3:51
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

6.860

Beat

Về Quê (Saxophone)

Trần Mạnh Tuấn

6:14
Lossless

Playback -> Việt Nam

Album: Về Quê (Coming Home) (2003) Listen Album

4.709

Beat

Chị Tôi

Trần Mạnh Tuấn

7:23
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trọng Đài; Album: Về Quê (2003) Listen Album

7.115

Beat

Như Cánh Vạc Bay

Trần Mạnh Tuấn

5:46
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Như Cánh Vạc Bay (2012) Listen Album

5.820

Beat

Ướt Mi

Trần Mạnh Tuấn

6:51
Lossless

Playback -> Việt Nam

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

8.020

Beat

7:20
Lossless

Playback -> Việt Nam

Album: Bèo Dạt Mây Trôi (2008) Listen Album

1.904

21

Em Hãy Ngủ Đi

Trần Mạnh Tuấn; Hồng Nhung

5:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001) Listen Album

6.794

Beat

Bèo Dạt Mây Trôi

Trần Mạnh Tuấn

6:43
Lossless

Playback -> Việt Nam

Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh; Album: Bèo Dạt Mây Trôi (2008) Listen Album

16.320

Beat

5:47
Lossless

Playback -> Việt Nam

Quan Họ Bắc Ninh; Album: Bèo Dạt Mây Trôi (2008) Listen Album

3.546

Beat

Phố Xa

Trần Mạnh Tuấn

6:26
Lossless

Playback -> Việt Nam

Lê Quốc Thắng; Album: Biển Khát (2000) Listen Album

17.724

Beat

Hướng Về Hà Nội

Trần Mạnh Tuấn

6:01
Lossless

Playback -> Việt Nam

Hoàng Dương; Album: Độc Tấu Saxo (1997) Listen Album

3.377

Album: Trần Mạnh Tuấn
Về Quê (2003)
Trần Mạnh Tuấn
Lossless
Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn & Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2001)
Trần Mạnh Tuấn
Lossless
Biển Khát (2000)
Trần Mạnh Tuấn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)