Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Trần Tuệ Lâm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Love Paradise

Trần Tuệ Lâm

3:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Stylish Index (2004) Listen Album

213.029

2

Cuốn Nhật Ký (记事本)

Trần Tuệ Lâm

4:09
Lossless
Arirang 21287

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Shining Colorful (CD1) (2002) Listen Album

5.891

3

Lover's Concerto

Trần Tuệ Lâm

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Love Kelly (1999) Listen Album

6.844

4

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Shining Colorful CD2 (2002) Listen Album

376

5

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Red Vol 1 (2003) Listen Album

119

6

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Stylish Index (2004) Listen Album

810

7

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Happy Girl (2006) Listen Album

2.316

8

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Shining Colorful CD2 (2002) Listen Album

360

9

Nhật Ký (记事本)

Trần Tuệ Lâm

4:10
279kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Back To Soul™ 29 (2014) Listen Album

1.554

10

4:00
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

1.037

11

太悶 (Extremely Bored)

Trần Tuệ Lâm

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

723

12

4:30
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm; Kelly Chen

705

13

4:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

617

14

Flying With Dreams (隨夢而飛)

Trần Tuệ Lâm; Lê Minh

4:17
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

854

15

Unreserved (毫無保留)

Trần Tuệ Lâm

3:25
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

541

16

Phone Kill Order (殺令)

Trần Tuệ Lâm

3:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

446

17

Have Good Luck (有福氣)

Trần Tuệ Lâm

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

448

18

1:55
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

397

19

醉迷情人 (Dedicated Lover)

Trần Tuệ Lâm

2:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

344

20

2:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

334

21

2:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

339

22

3:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

240

23

True Feeling (真感覺)

Trần Tuệ Lâm

3:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

322

24

4:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

360

25

Nile River Prelude (尼羅河)

Trần Tuệ Lâm

2:19
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

401

Album: Trần Tuệ Lâm
Stylish Index (2004)
Trần Tuệ Lâm
Lossless
Shining Colorful (CD1) (2002)
Trần Tuệ Lâm
Lossless
Love Kelly (1999)
Trần Tuệ Lâm
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)