Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Trần Tuệ Lâm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:01
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

356

27

Nile River Prelude (尼羅河)

Trần Tuệ Lâm

2:19
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

395

28

Walkman (隨身聽)

Trần Tuệ Lâm

4:22
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

206

29

Nerve In Love (戀愛神經)

Trần Tuệ Lâm

3:37
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

178

30

3:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

245

31

Wind Flower Snow (風花雪)

Trần Tuệ Lâm

4:10
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

261

32

3:28
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

234

33

戀愛情色 (Erotic Love)

Trần Tuệ Lâm

3:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

213

34

4:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

129

35

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

282

36

5:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

198

37

Ji Jui Gam Mai (紙醉金迷)

Trần Tuệ Lâm

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

172

38

Paisley Galaxy (花花宇宙)

Trần Tuệ Lâm

3:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

230

39

5:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

218

40

3:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

319

41

主打愛 (Love Fighters)

Trần Tuệ Lâm

3:17
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

425

42

2:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

162

43

3:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

544

44

失憶周未 (Amnesia Weekend)

Trần Tuệ Lâm

4:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

150

45

Tình Độc

Trần Tuệ Lâm

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

156

46

Trốn Khỏi Sự Sống

Trần Tuệ Lâm

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

181

47

Sưởi Ấm Em

Trần Tuệ Lâm

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

215

48

Người Lớn

Trần Tuệ Lâm

2:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

156

49

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

215

50

Nghìn Thủ Nghìn Tầm

Trần Tuệ Lâm

3:46
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

189

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)