Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Trần Tuệ Lâm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

3:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

245

27

Wind Flower Snow (風花雪)

Trần Tuệ Lâm

4:10
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

261

28

3:28
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

234

29

戀愛情色 (Erotic Love)

Trần Tuệ Lâm

3:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

212

30

4:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

129

31

3:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

280

32

5:54
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

198

33

Ji Jui Gam Mai (紙醉金迷)

Trần Tuệ Lâm

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

172

34

Paisley Galaxy (花花宇宙)

Trần Tuệ Lâm

3:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

230

35

5:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

218

36

3:51
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

319

37

主打愛 (Love Fighters)

Trần Tuệ Lâm

3:17
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

425

38

2:16
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

162

39

3:14
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm

544

40

失憶周未 (Amnesia Weekend)

Trần Tuệ Lâm

4:32
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

150

41

Tình Độc

Trần Tuệ Lâm

4:11
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

156

42

Trốn Khỏi Sự Sống

Trần Tuệ Lâm

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

180

43

Sưởi Ấm Em

Trần Tuệ Lâm

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

215

44

Người Lớn

Trần Tuệ Lâm

2:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

156

45

3:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

215

46

Nghìn Thủ Nghìn Tầm

Trần Tuệ Lâm

3:46
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

186

47

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

156

48

Đoá Miêu Miêu

Trần Tuệ Lâm

3:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

237

49

Chỗ Tốt Nhất

Trần Tuệ Lâm

3:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

202

50

Càng Yêu

Trần Tuệ Lâm

4:10
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Tuệ Lâm / Kelly Chen

121

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)