Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Twenty One Pilots
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Stressed Out

Twenty One Pilots

3:22
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

101.242

2

Heathens

Twenty One Pilots

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Heathens (Single) (2016) Listen Album

164.264

3

Ride

Twenty One Pilots

3:34
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

64.559

4

My Blood

Twenty One Pilots

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Josh Dun; Album: My Blood (Single) (2018) Listen Album

2.112

5

Jumpsuit

Twenty One Pilots

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Josh Dun; Tyler Joseph; Album: Jumpsuit / Nico And The Niners (Single) (2018) Listen Album

6.288

6

Nico And The Niners

Twenty One Pilots

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Josh Dun; Tyler Joseph; Album: Jumpsuit / Nico And The Niners (Single) (2018) Listen Album

3.532

7

Levitate

Twenty One Pilots

2:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Josh Dun; Tyler Joseph; Album: Levitate (Single) (2018) Listen Album

2.027

8

Heavydirtysoul

Twenty One Pilots

3:54
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

16.618

9

Stressed Out (Tomsize Remix)

Twenty One Pilots

3:51
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Twenty One Pilots

9.461

10

Car Radio

Twenty One Pilots

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Twenty One Pilots; Album: Vessel (2012) Listen Album

9.505

11

Cancer

Twenty One Pilots

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Twenty One Pilots; Album: Cancer (Single) B01LYIP8L1 (2016) Listen Album

21.925

12

House Of Gold

Twenty One Pilots

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Twenty One Pilots; Album: Vessel (2012) Listen Album

6.368

13

The Judge

Twenty One Pilots

4:57
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

8.738

14

Can't Help Falling in Love

Twenty One Pilots

2:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

6.742

15

Tear In My Heart

Twenty One Pilots

3:08
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

15.618

16

Doubt

Twenty One Pilots

3:11
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

8.981

17

Fairly Local

Twenty One Pilots

3:27
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

9.274

18

Ride (Jaydon Lewis Remix)

Twenty One Pilots

4:05
320kbps

US-UK -> Dance, remix

1.773

19

Lane Boy

Twenty One Pilots

4:13
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

14.946

20

Goner

Twenty One Pilots

3:56
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

8.824

21

Migraine

Twenty One Pilots

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vessel (2012) Listen Album

5.257

22

Heathens

Twenty One Pilots

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Suicide Squad: The Album (2016) Listen Album

21.957

23

Screen

Twenty One Pilots

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vessel (2012) Listen Album

3.213

24

Guns For Hands

Twenty One Pilots

4:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vessel (2012) Listen Album

5.040

25

We Don't Believe What's On TV

Twenty One Pilots

2:57
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

6.009

Album: Twenty One Pilots
Blurryface (2015)
Twenty One Pilots
Lossless
Heathens (Single) (2016)
Twenty One Pilots
Lossless
My Blood (Single) (2018)
Twenty One Pilots
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)