Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Twenty One Pilots
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Heathens

Twenty One Pilots

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Heathens (Single) (2016) Listen Album

165.418

2

Stressed Out

Twenty One Pilots

3:22
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

102.462

3

Morph

Twenty One Pilots

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

1.998

4

Ride

Twenty One Pilots

3:34
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

65.220

5

Chlorine

Twenty One Pilots

5:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

676

6

Jumpsuit

Twenty One Pilots

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

537

7

Smithereens

Twenty One Pilots

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

554

8

Neon Gravestones

Twenty One Pilots

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

544

9

Bandito

Twenty One Pilots

5:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

583

10

The Hype

Twenty One Pilots

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

530

11

Legend

Twenty One Pilots

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

525

12

My Blood

Twenty One Pilots

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Josh Dun; Album: My Blood (Single) (2018) Listen Album

2.624

13

Pet Cheetah

Twenty One Pilots

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

469

14

Cut My Lip

Twenty One Pilots

4:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

550

15

Leave The City

Twenty One Pilots

4:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

504

16

Can't Help Falling in Love

Twenty One Pilots

2:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

6.919

17

Levitate

Twenty One Pilots

2:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Meany; Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

414

18

Lane Boy

Twenty One Pilots

4:13
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

15.128

19

Hometown

Twenty One Pilots

3:54
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Blurryface (2015) Listen Album

7.338

20

Heavydirtysoul

Twenty One Pilots

3:54
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

16.806

21

Tear In My Heart

Twenty One Pilots

3:08
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Joseph; Album: Blurryface (2015) Listen Album

15.860

22

Nico And The Niners

Twenty One Pilots

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Josh Dun; Tyler Joseph; Album: Jumpsuit / Nico And The Niners (Single) (2018) Listen Album

3.902

23

Nico And The Niners

Twenty One Pilots

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tyler Joseph; Album: Trench (2018) Listen Album

341

24

Stressed Out

Twenty One Pilots

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Twenty One Pilots; Album: Radio 538: Hitzone 77 Disc.1 (2016) Listen Album

4.304

25

Car Radio

Twenty One Pilots

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Twenty One Pilots; Album: Vessel (2012) Listen Album

9.656

Album: Twenty One Pilots
Heathens (Single) (2016)
Twenty One Pilots
Lossless
Blurryface (2015)
Twenty One Pilots
Lossless
Trench (2018)
Twenty One Pilots
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)