Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Twice
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

Likey

Twice

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: #Twice2 (Regular) WPCL-13020 (2019) Listen Album

48

Beat

TT

Twice

3:35
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

1.796

53

Likey

Twice

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Merry & Happy (Repackage) (2017) Listen Album

959

54

3:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

4.596

55

Like Ooh-Ahh

Twice

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

734

56

Cheer Up

Twice

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Sam Lewis; Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

691

57

Truth

Twice

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

4.350

58

3:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

6.252

59

3:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

3.724

60

3:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

2.762

61

Knock Knock

Twice

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

440

62

Rollin'

Twice

3:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: twicetagram (2017) Listen Album

1.513

63

Dejavu

Twice

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: What Is Love? (EP) JYPK-1006 (2018) Listen Album

1.670

64

3:01
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

5.186

65

TT

Twice

3:32
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Sam Lewis; Album: TWICEcoaster: LANE 2 8809269507662 (2017) Listen Album

32.859

66

Melting

Twice

3:51
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: TWICEcoaster: LANE 2 8809269507662 (2017) Listen Album

4.959

67

TT

Twice

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Sam Lewis; Album: #TWICE WPCL-12634 (2017) Listen Album

850

68

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: twicetagram (2017) Listen Album

3.161

69

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Merry & Happy (Repackage) (2017) Listen Album

535

Beat

Luv Me

Twice

3:30
Lossless

Playback -> Nhật

Album: One More Time (2017) Listen Album

157

71

Wake Me Up

Twice

3:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Watanabe Natsumi; Atsushi Shimada; Louise Frick Sveen; Albin Nordqvist; Album: Wake Me Up (Regular Edition) (2018) Listen Album

3.017

72

3:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Lauren Kaori; Yuki Kokubo; Kohei Yokono; Album: Wake Me Up (Regular Edition) (2018) Listen Album

684

73

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Page Two (EP) JYPK-0652 (2016) Listen Album

6.219

74

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Page Two (EP) JYPK-0652 (2016) Listen Album

5.708

75

3:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: BDZ (Regular Edition) WPCL-12914 (2018) Listen Album

513

Album: Twice
#Twice2 (Regular) WPCL-13020 (2019)
Twice
Lossless
Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017)
Twice
Lossless
Merry & Happy (Repackage) (2017)
Twice
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)