Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Vương Khải
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015) Listen Album

820

2

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018) Listen Album

162

3

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lễ Hội Mùa Xuân Năm 2018 Golden Melody (2018) Listen Album

128

4

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

42

Beat

0:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

232

6

2:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

152

7

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

148

8

1:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

107

9

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

149

10

0:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

181

11

1:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

91

12

脊椎(OS)

Vương Khải

1:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

106

13

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

107

14

还有什么不敢

Vương Khải

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

103

15

K's Radio

Vương Khải

0:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

103

16

0:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

101

Beat

Outro (待续)

Vương Khải

0:45
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

101

18

Hành Tây (洋葱)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

4.185

19

Đổng TiểuThư (董小姐)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:14
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

2.349

20

Người Tuyết (Snowman)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

3.042

21

Không Đến Được (到不了)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:13
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.969

22

Con Tin (人质)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

3:48
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.724

23

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2016)

7.485

24

Dĩ Vãng Nhạt Nhoà

Vương Khải Hiền

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Nhạc Hội HongKong 1998 (1998) Listen Album

951

25

Tạm Biệt (再见)

Vương Tuấn Khải

4:19
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.228

Album: Vương Khải
Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015)
Vương Khải
Lossless
Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018)
Vương Khải
Lossless
Lễ Hội Mùa Xuân Năm 2018 Golden Melody (2018)
Vương Khải; Dương Dương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)