Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Vương Khải
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

2:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

62

2

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

50

3

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015) Listen Album

792

4

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018) Listen Album

147

5

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lễ Hội Mùa Xuân Năm 2018 Golden Melody (2018) Listen Album

64

6

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

34

7

脊椎(OS)

Vương Khải

1:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

50

8

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

46

Beat

0:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

79

10

0:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

43

11

1:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

43

12

1:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

39

13

还有什么不敢

Vương Khải

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

41

Beat

Outro (待续)

Vương Khải

0:45
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

40

15

0:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

45

16

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

55

17

K's Radio

Vương Khải

0:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

42

18

Hành Tây (洋葱)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

4.008

19

Đổng TiểuThư (董小姐)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:14
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

2.246

20

Người Tuyết (Snowman)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.871

21

Hành Tây (洋葱)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:06
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.343

22

Đáng Tiếc Không Phải Em

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:35
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.645

23

Không Đến Được (到不了)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:13
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.835

24

Con Tin (人质)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

3:48
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.658

25

Của Anh (我的)

Vương Tuấn Khải

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Của Anh (我的) (2018) Listen Album

853

Album: Vương Khải
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015)
Vương Khải
Lossless
Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018)
Vương Khải
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)