Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Vương Khải
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015) Listen Album

803

2

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018) Listen Album

152

3

3:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lễ Hội Mùa Xuân Năm 2018 Golden Melody (2018) Listen Album

109

4

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

41

Beat

0:32
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

197

6

2:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

119

7

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

116

8

1:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

84

9

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

84

10

0:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

101

11

1:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

71

12

脊椎(OS)

Vương Khải

1:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

87

13

4:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

87

14

还有什么不敢

Vương Khải

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

81

15

K's Radio

Vương Khải

0:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

81

16

0:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

84

Beat

Outro (待续)

Vương Khải

0:45
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018) Listen Album

84

18

Hành Tây (洋葱)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

4.089

19

Đổng TiểuThư (董小姐)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:14
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2013)

2.322

20

Người Tuyết (Snowman)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

4:30
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.977

21

Không Đến Được (到不了)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

5:13
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

2.915

22

Con Tin (人质)

Vương Tuấn Khải; Vương Nguyên

3:48
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.713

23

Dĩ Vãng Nhạt Nhoà

Vương Khải Hiền

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Nhạc Hội HongKong 1998 (1998) Listen Album

892

24

Tỉnh Giấc (醒着)

Vương Tuấn Khải

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tỉnh Giấc (醒着) (2018) Listen Album

521

25

Gửi Tuổi 15 Của Tôi

Vương Tuấn Khải

3:48
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

1.070

Album: Vương Khải
Lang Gia Bảng OST (琅琊榜 电视剧原声带) (2015)
Vương Khải
Lossless
Viên Đạn Lạc Quá Khứ (往事流弹) (2018)
Vương Khải
Lossless
Lễ Hội Mùa Xuân Năm 2018 Golden Melody (2018)
Vương Khải; Dương Dương
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)